Hirdetmény

 Posted by at 09:41
jún 152010
 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését
2010. június 17-én 19 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében,
melyre tisztelettel meghívom a község választópolgárait.

Napirend

1. Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak az értékelése.

 • A kistérségi családsegítő szolgálat és a házi segítségnyújtás munkáiról szóló beszámoló
  Előterjesztő: Baumann Anita Gabriella jegyző
  Meghívottak: SIOK Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ Vezetője, családgondozója,
  Gondozási Központ Vezetője, gondozója

2. Szociális nyári gyermekétkeztetés igénylése
Előterjesztő: Baumann Anita Gabriella jegyző

3. Kistérségi előterjesztések
Előterjesztő: Pollák Tibor polgármester

 • Jelzőrendszeres házigondozási rendszer eszközeinek karbantartására,   javítására kötött karbantartási szerződés jóváhagyása
 • Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és az   önkormányzatok között kötött, a közzétételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó feladat-megosztási megállapodás kiegészítése
 • A Dél-Balatoni Víztársulásból történő kiválás
 • Finanszírozási megállapodás
 • A Társulási Megállapodás és az SZMSZ módosítása a Belső Ellenőrzési Egység ellenőrzési jelentése alapján

4. Árpád utcai járda felújítás – költségvetési főösszesítés módosítás
Előterjesztő: Pollák Tibor polgármester

5. Egyebek

 • Tájékoztató a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésével összefüggő önkormányzati faladatokról
  Előterjesztő: Baumann Anita Gabriella jegyző
 • Tájékoztató a lejárt határidejű  határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztő: Pollák Tibor polgármester

Zárt ülés
Szociális ügyek

Ádánd, 2010. június 11.
Tisztelettel:Pollák Tibor