aug 262010
 

Ádánd község önkormányzata 2010. augusztus 20-án, saját költségén új keresztet állíttatott azon a helyen, ahol bő száz esztendőn át út menti feszület vigyázta az áthaladók útját és hirdette az ádándi polgárok hitét, a keresztény kultúra iránti elkötelezett tiszteletét. Ez a feszület, a településnek ez a fontos jelképe, amely 2008. júniusában vandál pusztítás áldozata lett, ma ismét áll. Köszönet illeti ezért mindazokat, akik ebben munkájukkal, támogatásukkal részt vállaltak:
A terület tulajdonosát, az Europefarming Kft.-t, amely a munkálatokat lehetővé tette. Harm Kaalfsbeck urat, aki munkagéppel segítette az új kereszt felállítását. A feszületet Bara Adolf plébános úr szentelte fel, Szatmári A. Lajos református lelkipásztor, címzetes esperes pedig megáldotta. Avatóbeszédet Pollák Tibor polgármester mondott, amely itt olvasható. Külön köszönet illeti mindazokat, akik az avatóünnepséget jelenlétükkel megtisztelték.