okt 122010
 

HIRDETMÉNY

Értesítem a község választópolgárait, hogy Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 18-án (hétfő) 18 órakor alakuló ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartja. Az ülés nyilvános, azon minden választópolgár részt vehet.

NAPIREND
A pontokat előterjeszti: Pollák Tibor polgármester

  1. A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek az ismertetése
  2. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására (Bizottságok kialakítása, feladat- és hatásköre tekintetében), illetve megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára
  3. Szavazatszámláló Bizottság létrehozása, megválasztása
  4. Az alpolgármester(ek) megválasztása, eskütétele
  5. Bizottságok elnökeinek, tagjainak a megválasztása
  6. A polgármester illetményének, költségtérítésének a megállapítása
  7. Az alpolgármester tiszteletdíjának a megállapítása
  8. A gazdasági program kidolgozására megbízás
  9. Polgármester Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban történő helyettesítése

Ádánd, 2010. október 11.

Tisztelettel: Pollák Tibor