okt 272010
 

“Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.” (Márai Sándor)

2010. október 18-án megalakult Ádánd község új képviselő-testülete. A megbízóleveleket Vörös György, a Helyi Választási Bizottság elnöke adta át. A képviselők és a polgármester ezt követően esküt tettek és aláírták az erről szóló esküokmányt.

„Én, ________ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; képviselői/polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Ádánd fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Az újonnan felállt testület titkos szavazással, minősített többséggel Torda Jánost választotta meg alpolgármesternek. Megalakult a Pénzügyi Bizottság, melynek elnöke Csaba Sándor, tagjai: Szatmári Kornélia és (nem képviselő tagként) Tóth Béla.

A képviselő-testület alakuló ülésének jegyzőkönyve innen letölthető.