Hirdetmény

 Posted by at 11:20  Add comments
dec 112010
 

Értesítem a község választópolgárait, hogy Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 16-án (csütörtök) 18 órakor soron következő nyilvános ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartja.
A nyilvános ülésre ez úton tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend:

 1. Az önkormányzat és a SIOK ádándi általános iskola és óvoda 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, költségvetési rendelet módosítása
 2. Az önkormányzat és a SIOK ádándi általános iskola és óvoda 2011. évi költségvetési koncepciója
 3. 2010. évi belső ellenőri jelentés megtárgyalása 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
 4. 2011. évi vízdíjak meghatározása, az ivóvíz díjáról szóló rendelet módosítása
 5. 2011. évi hulladékkezelési díjak meghatározása, hulladékkezelésről szóló rendelet módosítása
 6. Árpád utcai járdafelújítás elszámolása, fel nem használt támogatásról való lemondás
 7. A polgármester előző ciklusból ki nem adott szabadsága, szabadságolási ütemterve – tájékoztató
 8. Az alpolgármester tiszteletdíjának a megállapítása
 9. A képviselő-testület 2011. évi munkatervének meghatározása

Zárt ülés:

 1. SIOK főigazgatói pályázat
 2. Lakásfenntartási támogatás elbírálása

A napirendi pontok előterjesztője: Pollák Tibor polgármester

Ádánd, 2010. december 8.

Tisztelettel: Pollák Tibor