Hirdetmény

 Posted by at 22:28  Add comments
dec 202010
 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testület 2010. december 16-ai ülésén az alábbi, 2011. évi közüzemi díjakat és helyi adómértéket érintő döntéseket hozta:

1.: A képviselő-testület megállapította a 2011. évi ivóvíz díjakat

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 12/2010.(XII.17.) önkormányzati rendeletét a 2011. évi ivóvíz szolgáltatás díjáról. Ádánd Község Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvízközmű szolgáltatási díja 2011. évben kéttényezős:

a.) Rendelkezésre állási díj:
Lakossági: 350 Ft/hó +Áfa
Közületi: 350 Ft/hó +Áfa

b.) Mennyiséggel arányos változó díj:
Lakossági: 375 Ft/m3 +Áfa
Közületi: 375 Ft/m3 +Áfa

A fent megállapított díjból: eszközhasználati díj: 72 Ft/m3+ Áfa. A vízdíj emelkedése a 2010. évihez képest 2%.

2.: A képviselő-testület módosította helyi adórendeletét

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 11/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendeletét a kommunális jellegű adók, a helyi iparűzési adó szabályozásáról szóló 16/2001. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet szerint a magánszemélyek kommunális adójának mértéke 2011. január 1-től 4.000,-Ft/év összegről 5.000,-Ft/év összegre emelkedett.

Boldog, békés karácsonyt kívánok a település minden lakójának a Polgármesteri hivatal dolgozói nevében is!

Baumann Anita Gabriella
jegyző