márc 232011
 

III. Béla (1172-1196) rézpénze

A hosszúra nyúlt tél alkalmat teremtett az aprólékos gyűjtőmunkára. Sok-sok különböző forrás (levéltári anyagok, anyakönyvek és családtörténeti munkák) áttanulmányozása után, más szerzők – így például Ruzsa Miklós – jegyzeteinek felhasználásával elkészült, és honlapunkon olvasható Ádánd kronologikus története, mely jelenlegi formájában a második világháborúig többé-kevésbé teljes képet ad a falu múltjáról. (A község háború utáni történetének feldolgozása még folyamatban van.)
Ádánd mai területén fekvő, a török időkben elpusztult egykori falvak történetével külön fejezet foglalkozik, melynek összeállításához értékes segítséget nyújtott Aradi Csilla régész, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársa.
Ugyancsak átalakult és kibővült a falu nevezetességeit bemutató oldal. Ajánlom ezeket mindazok szíves figyelmébe, akik Ádánd kulturális értékei, gazdag és színes múltja iránt érdeklődnek.