Kormányablak

 Posted by at 10:21  Add comments
ápr 282011
 

Tájékoztató
a Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2011. január 3-án integrált ügyfélszolgálati irodák kezdték meg működésüket, ahol egy helyen több típusú ügyben lehet ügyeket intézni, tájékozódni.
Az integrált ügyfélszolgálati iroda Kaposváron a Megyeháza földszintjén, a Csokonai u. 3. szám alatt működik.
Ügyfélfogadási idő naponta 8-20 óráig.

I. Saját hatáskörben intézhető ügyek

 • Biztosítási jogviszony lekérdező szolgáltatás

Az állampolgár az OEP Ügyfélkapun keresztül elérhető, TAJ alapú biztosítási jogviszony lekérdező szolgáltatása segítségével meggyőződhet arról, hogy a foglalkoztatója vagy az egyéb bejelentésre kötelezett teljesítette-e jogszabályokban rögzített bejelentési kötelezettségét, amely a biztosítotti/jogosulti jogviszony vizsgálata során alapvető jelentőséggel bír (pl. táppénz megállapítást megelőzően jogszabály által kötelezően előírt vizsgálat, egészségügyi szolgáltatónak az ellátás igénybe vételekor végzett jogviszony ellenőrzése).

 • Elektronikus (nem hiteles) tulajdonilap-másolat lekérdező szolgáltatás (nyomtatással) ügyfélkapun keresztül
 • Elektronikus (nem hiteles) térképmásolat lekérdező szolgáltatás (nyomtatással) ügyfélkapun keresztül
 • Ügyfélkapu létesítése

II. Kérelem bevétele, továbbítása:

Ezekben az ügyekben a kérelmet a Kormányablaknál is be lehet nyújtani, amelyet továbbítanak a hatáskörrel rendelkező hatósághoz, valamint segítséget nyújtanak a kérelmek kitöltésében, tájékozódhatnak az ügyintézés menetéről.

 • Utazási költségtérítés igénylése
 • Hatósági bizonyítvány igénylése az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
 • Gyermekgondozási segély igénylése
 • Anyasági támogatás igénylése
 • Családi pótlék igénylése
 • Gyermeknevelési támogatás igénylése.
 • Önkormányzat hatáskörébe tartozó szabálysértések esetében a pénzbírság, az elkobzott dolgot visszaadása iránti kérelmek
 • A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló törvény szerinti kártalanítási kérelmek
 • Az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatok és kérelmek, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatok, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmek (egyszerűsített honosítási eljárás)

III. Tájékoztatás nyújtása

A ügyfél tájékoztatása az illetékes hatóságról, a szükséges formanyomtatványokról, valamint az ügyintézés egyéb specifikumairól.

 • Gyermekgondozási díj igénylése
 • Terhességi-gyermekágyi segély igénylése
 • A szolgáltatási tevékenységek megkezdésével és folytatásával összefüggő hatósági ügyekben tájékoztatás nyújtása:
 • Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése
 • Telepengedélyezési eljárás
 • Üzletszerűen folytatni kívánt társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése
 • Üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásának bejelentése
 • Szálláshely-üzemeltetés engedélyezési eljárás
 • Egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos eljárás (bejelentés, adatváltozás, egyéni vállalkozói igazolvány igénylésével, szakképesítéssel összefüggő tájékoztatás stb.)
 • A Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés
 • A bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni
 • Magyarországon élő magyar állampolgár, hontalan, illetőleg a menekültként elismert személy külföldön történő házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiadásával kapcsolatos tájékoztatás
 • Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentés kiadásával kapcsolatos tájékoztatás
 • Új Széchenyi Tervről a Pályázati Kézikönyv alapján történő tájékoztatás

Fenti ügykörök mellett a munkatársak tájékoztatást adnak bármely hatósági ügyintézésre vonatkozóan, az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóságról, illetve az ügytípusra vonatkozó alapvető információkról.

Bővebb információ a www. kormányablak.gov.hu cím alatt található.

Somogy Megyei Kormányhivatal