máj 022011
 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2011. május 4-én (szerda) 14 órakor tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Az ülés nyilvános, azon minden választópolgár részt vehet.

Napirend:

 1. Beszámoló az önkormányzat és a SIOK ádándi általános iskola és óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2010. évi pénzmaradvány megállapítása. Zárszámadási rendelet elfogadása.
 2. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2010. évről
 3. Civil szervezetek 2010. évi támogatás elszámolásainak, beszámolóinak megtárgyalása
 4. A helyi szociális rendelet felülvizsgálata
 5. Közbeszerzési terv elfogadása
 6. Egyebek:
 • Szélerőmű program önkormányzatoknak
 • IKSZT pályázat – felülvizsgálati kérelem benyújtása
 • 876 hrsz-ú ingatlan tulajdonviszonyának a rendezése
 • Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés támogatás iránti kérelme
 • „A Vizitársulat létrehozására irányuló szervező munka szakmai irányítására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása” című kistérségi előterjesztés megtárgyalása és jóváhagyása
 • SIOK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának a jóváhagyása

A pontokat előterjeszti: Pollák Tibor polgármester

Zárt ülés:

 • Helyi lakásvásárlási támogatás elbírálása

Tisztelettel: Pollák Tibor