aug 302011
 

Magyarországon 2011. október 1. és 31. között népszámlálást tartanak. A teljes körű összeírás kiterjed a természetes személyekre és a lakóegységekre, a 2011. október 1-jén 00.00 órakor fennálló állapot alapján.

A lakosság részéről az adatszolgáltatás kötelező, kivéve a nemzetiségre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás köré­be tar­to­zó adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A népszámlálás statisztikai célú, egy adott pillanatra, az eszmei időpontra vonatkozó személy- és lakásösszeírás, amely alapvető jelentőségű adatokat biztosít az ország lakosságáról, a népesség fontosabb demográfiai, iskolázottsági, foglal­kozási jellemzőiről, a háztartások és a családok összetételéről, valamint a lakások főbb jellemzőiről.

A 15. népszámlálással kapcsolatban további részletes tájékoztatás található a népszámlálás hivatalos honlapján.