Hirdetmény

 Posted by at 15:31  Add comments
jan 302012
 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő nyilvános ülését 2012. február 1-jén (szerda) 14:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartja, melyre tisztelettel meghívom a község választópolgárait.

Napirend:

 1. A Somogy Megyei Kormányhivatal szociális alapellátások körében tartott vizsgálata, valamint a vizsgálat kapcsán szükséges intézkedések:
  - Idősek Klubja szervezeti és működési szabályzatának a jóváhagyása
  - Szociális alapellátások szakmai programjának a jóváhagyása
 2. A Somogy Megyei Kormányhivatal egészségügyi alapellátás témakörében tartott kiemelt célvizsgálata
 3. A Siófoki Integrált Oktatási Központ alapító okiratának módosítása
 4. Az Ádánd Községi Sportegyesület kérelme az önkormányzat tulajdonában lévő Ádánd, Kossuth L. u. 63. sz. alatti ingatlan használatára vonatkozóan
 5. Beszámoló Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
 6. Tájékoztatás az államháztartási szabályok 2012. évi változásáról
 7. Rendezési terv felülvizsgálatához kapcsoló intézkedések
 8. Hulladékkezelési közszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása, ivóvíz díjról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
 9. 2012. évi kistérségi települési hozzájárulások
 10. Zárt ülés

Előterjesztő: Pollák Tibor polgármester

Tisztelettel: Pollák Tibor
polgármester