márc 142012
 

Ádánd Községi Önkormányzat Jegyzője
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Ádánd Község Polgármesteri Hivatala

pénzügyi ügyintézői

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő határozott idejű – előreláthatólag 2014-ig
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: pénzügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

 • Könyvelés, valamint egyéb pénzügyi számviteli feladatok ellátása.
 • Önkormányzati projektek pénzügyi lebonyolításában való közreműködés.
 • A projektek pénzügyi és elszámolási dokumnetációjának, projektdosszié egységes, szabványos formában történő kezelése, naprakészen tartása.
 • Projektek során felmerülő adatok, információk gyűjtése, elemzése, kifizetések előkészítésében való közreműködés.
 • Kapcsolattartás a projektmenedzsment tagjaival.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesít és/vagy pénzügyi-számvitelei szakképesítés
 • Felhasználói szintű irodai alkalmazások

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés.

Elvárt kompetenciák:

 • pontosság,
 • teherbírás,
 • jó szervezőkészség,
 • kapcsolatteremtő készség,
 • precizitás,
 • felelősségteljes munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. április 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baumann Anita Gabriella jegyző nyújt, a 84/357-552-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Ádánd Község Polgármesteri Hivatalának címére történő megküldésével (8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50.) vagy személyesen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 26.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.