Hirdetmény

 Posted by at 09:02  Add comments
jún 122012
 

Önkormányzati rendelet megalkotásáról

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Ádánd Község Önkormányzata 2012.június 8-ai ülésén elfogadta 9/2012. (VI.11.) önkormányzati rendeletét a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól.

Az április 15-én hatályba lépett új szabálysértési törvény (2012. évi II. tv.) kizárja, hogy a önkormányzati rendeletben határozzanak meg szabálysértéseket. Helyette azonban az önkormányzatok meghatározhatnak ún. “tiltott, közösségellenes magatartásokat”, amelyeket helyszíni bírsággal, vagy közigazgatási bírsággal sújthatnak. Erről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdése rendelkezik.
A képviselő-testület 2012. június 8-ai ülésén felülvizsgálta helyi rendeleteit, a szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletekben szereplő szabálysértési tényállásokat hatályon kívül helyezte és meghatározta, hogy mit tekint a településen közösségellenes magatartásnak. Jellemzően az önkormányzati rendeletekben eddig szabálysértési szankcióval sújtott magatartásokat.
A közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabására van lehetőség.
A hatáskör címzettje a képviselő-testület, azonban képviselő-testület a bírság kiszabásával kapcsolatos közigazgatási eljárásban a jegyzőre ruházta át a hatáskört.

Baumann Anita Gabriella
jegyző