Hirdetmény

 Posted by at 09:36  Add comments
júl 252012
 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2012. július 26-án (csütörtök) 14:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartja, melyre tisztelettel meghívom a község választópolgárait.

Napirend

1. Szennyvízberuházással kapcsolatban közbeszerzési eljárás megindításáról döntés
2. Hulladékgazdálkodási kötelezettség teljesítése elhagyott hulladék miatt
3. A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Konzorcionális szerződésének módosítása
Előterjesztő: Pollák Tibor polgármester

Tisztelettel:
Pollák Tibor polgármester