Tájékoztató

 Posted by at 13:25  Add comments
júl 262012
 

Tisztelt Ingatlantulajdonos, Polgártársam!

Örömmel tájékoztatom, hogy Ádánd település a tervezett szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep megépítéséhez a KEOP.1.2.0/B/10-2010-0025 kódjelű pályázaton 85%-os támogatást nyert el (840.152.750,- Ft), így a lakosság és az önkormányzat elviselhetőbb mértékű terhelésével (148.262.250,- Ft) megépíthetővé vált a közmű.
A kialakítandó szennyvízelvezető rendszert 830 bekötéssel a földrajzi adottságok, a vízgyűjtő terület kiterjedése, valamint a gazdaságos működtetést biztosító műszaki feltételrendszer (szennyvíz átemelők száma, a szennyvízelvezető rendszerben tárolódó szennyvíz mennyisége, az összegyülekezési idő, a szag – és vele összefüggő korróziós bomlások – és az üzemelési költségek) figyelembe vételével határoztuk meg.

A település domborzati viszonyai alapján gravitációsan jól csatornázható a község, ezért a rendelkezésre álló közterületeken terveztük a hálózat kialakítását, a mélyvonulatban húzódó vízfolyás irányába. Ádánd község területén a keletkező szennyvizek gyűjtésére 5 db szennyvíz-elvezetési öblözetet terveztünk kialakítani, szennyvízátemelők megépítésével. A tervezett szennyvízátemelő műtárgyakba a kb. 8 km bekötővezetéken és a mintegy 15 km gravitációs csatornán keresztül jutnak a kapcsolódó ingatlanok szennyvizei, a tervezett szennyvíztisztító telepre mintegy 5 km nyomóvezetéken keresztül.

A tisztított szennyvíz a telepről a Kis-Koppány patakba, majd onnan pedig a Sió-csatornába kerül. A szennyvíztisztítási technológia a temető alatti használaton kívüli önkormányzati területen kerül elhelyezésre, hol a technológiához szükséges infrastrukturális feltételek biztosíthatók és kiépíthetők.

Ismert tény, hogy településünk már 10 éve próbálkozik különböző formában a hálózat kialakítására. Erőteljes motiváció lett a Balaton Törvény hatálya alá tartozás ténye, mely a szennyvízelvezetés hiánya esetére olyan mértékű építési korlátozást ír elő 2015-től, mely végleges leszakadást eredményezne a térség településeitől. Az önkormányzat, mint a pályázat kedvezményezettje erőn felüli vállalása ellenére sem tudja lakossági támogatás nélkül a beruházást megvalósítani és nem is lehet célja. A különböző állami támogatások önkormányzati pályázati elnyerésével sikeresen csökkentettük az előzetesen egyéb fórumokon már közölt 200.000,- Ft-os egyösszegű csatlakozási díjat.

A szennyvízcsatorna és a szennyvíztisztító telep kivitelezése a jelenleg zajló közbeszerzési eljárás befejezése után várhatóan 2012. októberében kezdődik, és 2014. május havában fejeződik be.

A lakosság a beruházáshoz az önrészt víziközmű társulati formában fogja biztosítani. A víziközmű társulás szervezését elindítottuk, a jelen tájékoztató levél mellékleteként minden ingatlan tulajdonosnak rendelkezésre bocsájtjuk a víziközmű társuláshoz csatlakozás szándéknyilatkozatát, melyben a jelenlegi ismereteink alapján a beruházáshoz szükséges részletezettségben általános tájékoztatást adunk a feltételekről. Ezen szándéknyilatkozat kitöltése és visszajuttatása az önkormányzat számára a víziközmű társulat megalakításának feltétele. Kérjük, hogy gondosan töltsék ki, abban javítás ne legyen, ha véletlenül elrontották az önkormányzatnál, illetve a szervező bizottság tagjaitól kaphatnak másikat. A szándéknyilatkozaton található egy meghatalmazás rovat is, erre azért van szükség, hogy a társulat alakuló ülésén az érdekelteknek több, mint kétharmada nagy biztonsággal képviselve legyen. A meghatalmazás nem jelenti azt, hogy valaki nem jöhet el a társulat üléseire, csak arra szolgál, hogy a kellő részvételi arány a beruházás folyamatában biztosítva legyen. Kérjük, hogy a meghatalmazottakat kizárólag csak a szervező bizottság tagjaiból válasszák ki, a későbbi hatékony és pontos tájékoztatás biztosítása érdekében. A szervezőbizottság nevében eljáró személyek (általam aláírt megbízólevéllel) a következő hetekben felkeresik Önöket és segítenek a felmerülő kérdések megválaszolásában.

Ha Ön rendelkezik lakástakarék-pénztári szerződéssel, akkor annak lejártát követően kap, vagy kapott erről értesítést. Ha rendszeresen fizette, akkor a 6 évvel előtti megcélzott csatlakozási összeg kb. 150.000,- Ft van a számláján, így csatlakozása esetén csak a különbözetet kell majd a társulás részére befizetni. Sajnos előtakarékossága nem minősül készpénzes befizetésnek, mivel az állami támogatás jóváírására csak a szennyvízhálózat kiépítését követően kerülhet sor és addig a beruházás finanszírozását hitelből kell a zárolt összeg erejéig biztosítani.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, ha az érdekeltségi hozzájárulást egy összegben vagy részletben – az ingatlan tulajdonosaként – fizeti meg és az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét meg nem haladó nyugellátásban (57.000,- Ft), illetve időskorúak járadékában, normatív lakásfenntartási támogatásban részesül, aktív korúak ellátására jogosult, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre – a saját vagy a gyermeke jogán – jogosult, az érdekeltségi hozzájárulás 25 %-át, de maximum 37.500,- Ft-ot visszaigényelhet a befizetett összegből. A lakástakarék-pénztári szerződéssel rendelkezőkre ez nem vonatkozik, mivel ők már a befizetéseik után hasonló összegű támogatásban részesülnek. A közműfejlesztési támogatást a 262/2004. (IX.23.) Korm. rendelet alapján a település jegyzőjénél lehet igényelni.

Ádánd, 2012. július 13.

Pollák Tibor polgármester
a Szervezőbizottság elnöke

A víziközmű társuláshoz való csatlakozás szándéknyilatkozatai a Nyomtatványok oldalról letölthetőek.

  6 Responses to “Tájékoztató”

 1. Csak kell csinálni. Üdv. Cees

 2. Tisztelt Önkormányzat!

  Itt a számolással nagy baj van!
  Ha a nyert összeget és a hozzájárulást összeadjuk, osztjuk 830 ingatlannal, 1.120.000 Ft-ra jön ki.
  Nagyon örülnénk neki . :o

 3. Szamols még egyszer.
  Nem jó volt számolni.

  Üdv. Cees

 4. Bocsi, a vége lemaradt, a szerencse, hogy a támogatás mértéke ekkora, így a 148.000.000 Ft érint csak Bennünket!
  Ügyes volt a pályázat író!

 5. Kedves Ádándi emberek.

  Holnap, vagy ma van falunap.

  Fözunk egyutt. Enni egyutt, Inni egyutt.

  Mindenki kivánok jó falunap és ha szerets valamit jó enni vagy inni, gyere már.

  Minden gyerek van valamit adom.

  Gyere be, és nem fogs csalnálni.

  Üdv. Cees

 6. Gyerekek. Van üditö, van fagyi. Gyere be holnap. Jó falunap kivánok.

  Üdv., Cees