Tájékoztató

 Posted by at 07:51  Add comments
okt 032012
 

Ebösszeírásról, valamint ebek kötelező chipes megjelöléséről

1.) Ebösszeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

Fenti jogszabály szerint 2012. évtől a települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni. Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabályban előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Tájékoztatom a tisztelt ebtartókat, hogy a nyomtatvány kitöltésével 2012. december 31-éig önkéntesen teljesíthető az ebekre vonatkozó adatszolgáltatás. (Az ehhez szükséges nyomtatványt ide kattintva honlapunkról is le lehet tölteni). Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos nem nyilatkozott, helyszíni ellenőrzés során gyűjti be a hivatal az adatokat a tavaszi eboltás előtt.

Az összeírás célja nem a kutyatartók megadóztatása, hanem az oltatlan ebek kiszűrése, valamint a kóbor állatok tulajdonosainak könnyebb beazonosíthatósága.

2.) Kutyák kötelező chipes megjelölése

Augusztus 1-jén hatályba lépett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet legújabb módosítása. Az egyik legfontosabb változás a kutyák kötelező csipes megjelölése. 2013. január elsejétől négy hónaposnál idősebb ebeket már csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve lehet tartani. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény szerint az eb transzponderrel történő megjelöléséért legfeljebb 3500 forint kérhető az állat tartójától, amely magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az országos eb-adatbázisba való regisztráció díját. (+ kiszállási díj, ha házhoz hívják az állatorvost).

A jogszabály előírja, hogy a magánállatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel (chippel) jelölt-e. A transzponderrel való megjelölés megtörténtét az azt elvégző magánállatorvos az oltási könyv kitöltésével, aláírásával és bélyegzőjével igazolja. Az eb transzponderrel történő megjelölését követő 8 napon belül a beavatkozást végző magánállatorvos köteles az állat adatait a transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban regisztrálni.

Kiemelten fontos, hogy a transzponderrel korábban megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 2012. december 31. napjáig a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A rendelkezés tehát visszamenőleges hatállyal is él, hiszen azoknak is fel kell keresni az állatorvost, akik ugyan korábban már ellátták egyedi azonosítóval kedvencüket, de azt még nem vették nyilvántartásba.

Az adatbázisba történő regisztráció díja állatonként 200 forint. Ezt követően az eb tulajdonosa köteles minden adatváltozást bejelenteni, mely további díjfizetési kötelezettséggel nem jár. (Pl. be kell jelenteni, ha az állat tulajdonosa, tartási helye megváltozik, vagy az állat elpusztul.)

Tehát a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható 2013. január 1. napjától. Ennek a szabálynak a betartását a jegyző, és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magánállatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.

Baumann Anita Gabriella
jegyző