Hirdetmény

 Posted by at 19:16  Add comments
jan 182013
 

Értesítjük a község lakosságát, hogy az ádándi „Szennyvízelvezető Víziközmű Társulat” megalakítását előkészítő Szervező Bizottság befejezte munkáját. A társulat megalakításának jogi és gazdasági előfeltételei biztosítottak. Ennek alapján a Szervező Bizottság a társulat alakuló közgyűlését 2013. február 4-én (hétfő) 16 órára összehívja.

Az alakuló közgyűlés helye: Ádánd, Árpád utca 31. ( Kultúrház )

Napirend:

1. A Szervező Bizottság beszámolója
2. A víziközmű beruházás műszaki tartalmának ismertetése
3. A Víziközmű Társulat szerepe a beruházásban
4. A társulat alapszabályának ismertetése
5. A társulat létrehozásával és működésével kapcsolatos határozatok meghozatala:

5.1. A Társulat megalakulásának elhatározása
5.2. A Társulat alapszabályának elfogadása
5.3. A Társulat testületi szerveinek és tisztségviselőinek megválasztása
5.4. A Társulat pénzügyi, műszaki számításainak (pénzforgalmi tervezetének) és tárgyévi feladattervének elfogadása
5.5. A Társberuházói Szerződés megkötésével kapcsolatos döntések.
5.6. Hitel felvételével kapcsolatos döntések

Ezúton is tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy az ádándi „Szennyvízelvezető Víziközmű Társulat” közreműködésével megvalósuló beruházás részleteiről az érdekeltek az alakuló közgyűlés előtt az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatalban Ádánd, Kossuth L. u. 50. szám alatt szerezhetnek előzetes információkat. Ugyanitt tekinthetik meg a pénzügyi-műszaki számításainak tervezetét, a megalakítandó Víziközmű Társulat Alapszabályának tervezete pedig innen letölthető.

A Szervező Bizottság kéri az ádándi közmű beruházásban érdekelteket, hogy személyes részvételükkel, illetve meghatalmazott képviselőjük útján vegyenek részt a Víziközmű Társulat alakuló taggyűlésén, és ott szavazataikkal segítsék elő a Társulat létrehozását, és ezáltal a település szennyvíz-csatornázási programjának sikerét.

Tisztelettel:
Pollák Tibor
polgármester, a Szervező Bizottság elnöke