Hirdetmény

 Posted by at 11:06  Add comments
feb 182013
 

Értesítem, hogy Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2013. február 20-án, szerdán 14:00 órára az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermébe összehívom, az ülésre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése
2. Költségvetéshez kapcsolódóan:
- Alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja
- Döntés elnyert IKSZT pályázatról
- Adóslista közzétételének a lehetősége
3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet és vagyongazdálkodási terv elfogadása
4. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítása
5. A képviselő-testület 2013. évi munkaterve
6. A polgármester 2013. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
7. Munkamegosztási megállapodás
8. Beszámoló Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről

Tisztelettel: Pollák Tibor
polgármester