feb 262013
 

Községünknek évtizedek óta óriási problémát jelent a település határában, utak mentén, erdőszéleken elhelyezett szemét, építési törmelék, veszélyes hulladék. Az illegális szemétlerakók felszámolása az önkormányzatnak olyan folyamatos kötelessége, amely egyben komoly anyagi teher a község számára, és esetenként több millió forinttal terheli a falu költségvetését – tehát mindannyiunk zsebét. Holott ezek a kiadások megspórolhatóak lennének…

szemettelep1

Áldatlan állapotok 2011-ben

A három legnagyobb illegális hulladéklerakó közül a legrégebbi a Vörösmarty utca déli végén, a zsidó temetővel szemben létesült, a török kori barlanglakások helyén. A kis völgyet (melyet a helyiek Cigánygödör néven ismertek) az évek alatt teljesen feltöltötte a szemét, így a páratlan építészeti kuriózumnak és pótolhatatlan kultúrtörténeti értéknek számító barlanglakások valószínűleg végérvényesen megsemmisültek. Az elmúlt évtizedben nem történt intézkedés az egyre súlyosbodó probléma megoldására, míg végül 2012-ben a vízügyi hatóság szakemberei helyszíni szemle után kötelezték az önkormányzatot az illegális szemétlerakó azonnali felszámolására. Ennek tetemes költségei ugyancsak a község közös kasszáját (tehát mindannyiunk zsebét) terhelték, holott a probléma sok-sok éve ismert volt, és még időben, a felszámolásra kifizetett összeg töredékéért megelőzhető lett volna.

szemettelep2

A gyurgyalagos partfal 2010-ben

A második legnagyobb illegális szemétlerakó az autókrosszpálya közelében volt. Ennek felszámolására a község elnyert egy pályázatot, melynek keretében az önkormányzatot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2.193.600 Ft. vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázatnak a természeti környezet rehabilitálásán túl célja volt a fokozottan védett gyurgyalagok fészkelőtelepének megóvása, környezetének megtisztítása és látogathatóvá tétele. Amint arról itt, a honlapon is hírt adtunk, 2010-ben az önkormányzat, valamint helyi civil szervezetek és önkéntesek példaszerű összefogásával a fészkelőtelephez vezető utat és környékét megtisztítottuk az illegálisan elhelyezett szeméttől.

A pályázati összeg finanszírozásához – a kiírásban nem szereplő – egyedi feltételt is előírtak, mégpedig azt, hogy az önkormányzat a 0140/1 hrsz.-ú területen a természetvédelmi hatóság szakembereinek bevonásával alakítson ki madármegfigyelő helyet. Ez egyelőre nem épült meg, de reméljük, hogy már nem kell sokáig várnunk rá, hiszen később a község érdekes, természetjárók által kedvelt turisztikai célpontjává válhat.

szemettelep3

Veszélyes hulladék a vízmű mellett

A harmadik nagy, máig is használatban levő, összefüggő illegális szemétlerakó (mely az országos hulladéktérképen is szerepel, de Ádánd műholdas térképén is jól látható) a falu keleti szélén, a Zrínyi utca végétől északra, a vízmű épülete körül van. Ennek felszámolása halaszthatatlan feladat: az itt elhelyezett rengeteg szemét és veszélyes hulladék (lásd a képen!) a környezetvédelmi gondokon túl komoly közegészségügyi kockázatot jelent, hiszen a község ivóvízbázisát közvetlenül veszélyezteti. Két éve az országos „Te Szedd!” mozgalom keretében nem először tettünk javaslatot ennek azonnali felszámolására, de az ott elhelyezett hulladék mennyisége miatt a feladat addigra meghaladta egy civil környezetvédelmi akció kereteit. Ebben az ügyben az önkormányzat mielőbbi intézkedése szükséges.

szemettelep5

Ádándra távolabbról is érkezik szemét

Az előző évben sikeres „Te Szedd” akcióban tavaly Ádánd szervezési nehézségek miatt sajnos nem vett részt, idén azonban mindenképpen csatlakoznunk kellene, hiszen a közterületeken, utak mentén ismét egyre több a szemét. A faluszépítésben továbbra is nagy szükség van önkéntesek és a helyi civil szervezetek aktív támogatására, segítségére. A szemétszedés nagyon fontos környezetvédelmi feladat, de ennél is fontosabb lenne a megelőzés.

Ebben komoly szerepe lenne a rendszeres, évenkénti lomtalanításnak. Itt kifejezetten jó hírről számolhatunk be: a képviselő-testület úgy határozott, hogy sok év után végre ismét lesz Ádándon lomtalanítás (ennek időpontjáról itt, a honlapon is hírt adunk majd), így remélhetőleg valamivel kevesebb hulladék, limlom kerül majd ki az erdők szélére. Ugyancsak képviselői javaslat volt az önkormányzat egyik ingatlanán, zárt udvarban elhelyezendő hulladéktároló konténer, amelybe a község lakói az építkezések, házfelújítások során keletkezett kisebb mennyiségű sittet, törmeléket térítésmentesen elhelyezhetnék, és amelynek a szükség szerinti, rendszeres elszállításáról az önkormányzat gondoskodna. Ennek részletei még kidolgozásra várnak, de az ötlet feltétlenül támogatandó. (A szomszédos települések némelyikén már sikeresen működik ez a megoldás.)

szemettelep4

A szelektív hulladékgyűjtés sajátos értelmezése

Bár a községben több szelektív hulladékgyűjtő sziget is van, mégis nagy tömegben látni az erdőszéleken, utak mentén olyan hulladékot (pl. műanyag palackokat, üveget), amelyek egyébként szelektíven is gyűjthetőek lennének. Ez amúgy nem kerülne semmibe, viszont a közterületeken illegálisan elhelyezett szemét elszállítása, ártalmatlanítása, a környezet rehabilitációja rengeteg pénzt emészt fel, és ez már bizony mindannyiunk zsebére megy. Nagy szükség lenne tehát a lakosság tájékoztatására, szemléletformálására is. (Ebből itt, a honlapon továbbra is megpróbáljuk kivenni a részünket, ahogy korábban a Kapcsolat újság zöld rovatában is rendszeresen megtettük.)

Mindenkinek joga van a tiszta, egészséges lakókörnyezethez. A község igényes, szép megjelenéséért, kulturált arculatáért, valamint a páratlanul szép ádándi táj megőrzéséért, környezetünk védelméért mi magunk, helyben élők tehetjük a legtöbbet.

Nemes Zoltán