Hirdetmény

 Posted by at 14:47  Add comments
máj 272013
 

Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2013. május 29-én (szerda) 14:00 órakor az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

1. Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak az értékelése
Meghívott: Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
2. Beszámoló a kistérségi családsegítő szolgálat 2012. évi munkájáról
3. Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a SIOK Fekete István Általános Iskola és SIOK Ádándi Óvoda 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, zárszámadási rendelet elfogadása II. forduló
4. Bérleti díjak, bérleti szerződések felülvizsgálata
5. Ingatlanvételi szándék megtárgyalása önkormányzati ingatlanra
6. Közterületnév változásokról való döntés a 2012. évi CLXVII. törvény 4.§ alapján
7. Döntés a Balatonföldvár és környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás jövőbeni működéséről / átalakításáról /társuláshoz való csatlakozásról
8. A Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megszüntető okiratának jóváhagyása
9. Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása 2013. július 01. napjától
10. Az Atev Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés felmondása
11. A Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása a helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás 2013. évi változásaiból adódóan
12. Kezességvállalás hitelfelvételhez Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére
13. Helyi szociális rendelet módosítása
14. Kártalanítási megállapodás (közcélú szennyvízvezetési szolgalmi jog)
15. Jogi szakértői ajánlatok elbírálása
16. Egyebek
Zárt ülés

Tisztelettel:
Pollák Tibor polgármester