Hirdetmény

 Posted by at 13:17  Add comments
máj 312013
 

Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2013. június 5-én (szerda) 14:00 órakor az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend
A 2013. május 29-i ülésről elnapolt napirendi pontok:

1. Ingatlanvételi szándék megtárgyalása önkormányzati ingatlanra
2. Közterületnév változásokról való döntés a 2012. évi CLXVII. törvény 4.§-a alapján
3. Döntés a Balatonföldvár és környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás jövőbeni működéséről / átalakításáról /társuláshoz való csatlakozásról
4. A Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megszüntető okiratának jóváhagyása
5. Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása 2013. július 01. napjától
6. Az Atev Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés felmondása
7. A Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása a helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás 2013. évi változásaiból adódóan
8. Kezességvállalás hitelfelvételhez Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére
9. Helyi szociális rendelet módosítása
10. Kártalanítási megállapodás (közcélú szennyvízvezetési szolgalmi jog)
11. Támogatási intenzitás növelés megtárgyalása
12. Jogi szakértői ajánlatok elbírálása
Zárt ülés

Tisztelettel:
Pollák Tibor polgármester