jún 102013
 

2012. december 31-ével közös megegyezéssel megszüntetésre került a SIOK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, az óvodai nevelés feladatai jogutódlással a társulásban részt vevő önkormányzatokhoz kerültek.

A nevelési év közben létrejött intézmény vezető megbízásával kapcsolatban átmeneti szabályokat kellett alkalmazni, ideiglenes vezetői megbízás adásával, ami augusztus 31-éig szól. Az ideiglenes kinevezés lejártáig le kell folytatni az intézményvezető kiválasztásával kapcsolatos pályázati eljárást.

Az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázati felhívás innen letölthető.