Hirdetmény

 Posted by at 08:56  Add comments
júl 222013
 

Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2013. július 24-én (szerda) 14:00 órakor az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

1. A közbiztonság helyzete a községben, a Rendőrség és az Ádándi Polgárőrség beszámolója
2. Kormányhivatal törvényességi észrevételének megtárgyalása, az észrevétel alapján az SZMSZ módosítása
3. Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés felmondása
4. ATEV szolgáltatási szerződés
5. 2013/2014. nevelési évben induló óvodai csoportok létszáma
6. Közterületnév változásokról való döntés a 2012. évi CLXVII. törvény 4.§ alapján
7. Szennyvízátemelő céljára ajándékozott ingatlan elfogadása
8. Hulladékgazdálkodási Terv észrevételezése
9. Gyermekétkeztetés biztosításával kapcsolatos megtérítési igény
10. Döntés értéktár bizottság létrehozásáról
11. Egyebek
12.Beszámoló Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről

Tisztelettel:
Pollák Tibor polgármester