júl 012013
 

FelsohegyNatura 2000 területté minősül, ezáltal kiemelten védett területté válik Ádándon a Felső-hegy többé-kevésbé eredeti állapotban megőrződött élőhelytípusa, az ún. szubpannon sztyepp.

A védelemre kijelölt területet lásd a mellékelt műholdas térképen!

A terület viszonylag kis kiterjedése ellenére kivételesen értékes növénytársulásoknak és állatfajoknak ad otthont, emellett fokozottan veszélyeztetett: az illegális szemétlerakások és a krosszpálya által folyamatosan kibocsájtott zaj- és porszennyezés mellett több felháborító, szándékos károkozásra is akadt példa az elmúlt évekből, illetve sajnos a közelmúltból is:
- A krosszpálya fölötti domboldal gyepét terepmotorokkal felszaggatták, ahol a növénytakaró megsemmisült, így a termőtalaj egy jelentős területen erodálódott.
- A község egyik fontos természeti értékének számító löszfal aljából ismeretlenek földmunkagépekkel egy jókora területen elhordták a talajt (vélhetően egy közeli építkezéshez), és ezzel helyrehozhatatlan környezeti károkat okoztak. A rézsű elhordásával a talajt a csapadék könnyen alámoshatja, így a statikailag meggyengült löszfal omlásveszélyessé vált, emiatt szükség lenne az elhordott föld mielőbbi pótlására és a környezet rehabilitációjára.

A szigorú védelem tehát nagyon is indokolt. Kiemelt fontosságú cél az élőhelytípus kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása.

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzés:
A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű élőhelytípus kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

A terület főcélkitűzései:

• A területen hazai és közösségi szinten is ritkaságnak számító természetes és természetszerű sztyepp maradvány megőrzése, fenntartása. Az előforduló védett növény- és állatfajok állományának, egyedszámának, populációi életképességének megőrzése, különös tekintettel a gyurgyalagra, valamint a területen előforduló tarka sáfrányra.

További célok és végrehajtandók:
• Abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása.
• A területen a gyepet és a felszínt károsító terepmotorozás, quadozás megszüntetése.
• Az inváziós növényfajok, (akác, bálványfa) által megjelenő spontán szukcessziós folyamatok visszaszorítása, a bálványfa teljes kiirtása szükséges.
• Erdősítése nem kívánatos.
• Amennyiben a gyepterületek kezelése legeltetéssel történik, elsősorban a birkával történő legeltetés a kívánatos.

A tervkészítők várják az érintettek bekapcsolódását a munkába! A honlapon lehet tájékozódni az érintett területekről (HRSZ lista), a munka menetéről. A tervezők kérik, hogy az érintettek (Ádánd földtulajdonosai, gazdálkodói, természetvédelemmel foglalkozó lakosai) vegyél fel mielőbb a kapcsolatot velük, és vegyenek részt a későbbiekben megtartásra kerülő települési fórumokon, terepbejárásokon. A honlap, ahol minden fontos információ megtalálható: http://natura2000.balatonregion.hu/

Közös természeti értékeink megóvása elsősorban a helyben élők felelőssége és feladata.