szept 022013
 

Ádánd község képviselő-testülete a 2012. évi CLXVII. törvény 4.§ alapján azt a határozatot hozta, hogy 2013. szeptember 1. napjával

 • a Felszabadulás utca elnevezés megszüntetésre kerül,
  az új utcanév: Selyem utca,
 • a Zalka Máté utca elnevezés megszüntetésre kerül,
  az új utcanév: Perneszy Imre utca,
 • a Rózsa Ferenc utca elnevezés megszüntetésre kerül,
  az új utcanév: Csapody Pál utca,
 • a Ságvári Endre utca elnevezés megszüntetésre kerül,
  az új utcanév: Tallián János utca,
 • a Pusztai István utca elnevezés megszüntetésre kerül,
  az új utcanév: Roboz István utca.

A képviselő-testület a Mötv. alapján határozatával akként dönt, hogy 2013. szeptember 1. napjával

 • az Etel köz elnevezés megszüntetésre kerül,
  az új utcanév (az utcanév-alkotó eredeti szándékának megfelelően) Etelköz utca.

Az érintett utcák lakóit a későbbiekben levélben, illetve itt, a honlapon is értesítjük az esetleg szükséges teendőkről.