Hirdetmény

 Posted by at 12:21  Add comments
szept 052013
 

Tisztelt Cím!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot hogy a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 6858-28/2013-11034 iktatószámú (Vízikönyvi szám: S.XXVII/172-I.) vízjogi engedélyében előírtak figyelembevételével „A szennyvízelvezetés- és kezelés problémáinak megoldása Ádánd településen a csatornahálózat kialakításával és szennyvíztisztító telep építésével” KEOP-1.2.0/B-10-2010-0025 azonosító számú projekt keretében a szennyvízcsatorna teljes körű (hálózat+telep) munkaterület átadása megtörtént.

Ennek birtokában a kivitelező 2013. szeptember 2-át követően a 6403.sz. út (Árpád – Kossuth L. – Berzsenyi utcák) vonatkozásában a gerincvezetékek kiépítését megkezdi, és várhatóan október hónapban egyes mellékutcák is kivitelezés alá kerülnek.

Az építéssel járó közlekedési korlátozásokért elnézésüket és türelmüket kérjük.

Kérem, fentiek szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel: Pollák Tibor polgármester