Hirdetmény

 Posted by at 12:51  Add comments
szept 302013
 

Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2013. október 2-án (szerda) 14:00 órakor az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról
2. Beszámoló a helyi adóztatásról
3. Intézményi térítési díjak megállapítása (szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés, vendégétkeztetés) Szociális és gyermekvédelmi rendelet módosítása
4. Kizárólagos önkormányzati tulajdonú, SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft. üzletrésze 50 %-ának átruházása a DBRHÖT-ra és kapcsolódó döntések meghozatala
5. Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Társulás társulási megállapodásának a módosítása
6. A Somogy Megyei Munka- és Tűzvédelmi Társulás átalakítása, feladatainak bővülése
7. A közterületek használatáról szóló helyi önkormányzati rendelet módosítása
8. Az ádándi Óvoda 2013/2014. évi munkaterve
9. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez
10. Törvényességi felhívás megtárgyalása
11. Beszámoló a szennyvízberuházásról (szóbeli)
12. Beszámoló a képviselő-testületlejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről

Tisztelettel:
Pollák Tibor polgármester