Sajtófigyelő

 Posted by at 11:44  Add comments
szept 262013
 

sajtoSzeptember hónapban – a korábban már idézett, szennyvízberuházással kapcsolatos híren kívül – a Somogyi Hírlap több cikkben is foglakozott községünkkel, illetve annak – sajnos jellemzően igencsak viharos – közéletével. A szeptember 9-én megjelent Kis magyar feljelentősdi: célkeresztben a polgármesterek című cikkben egyebek között megszólalt Pollák Tibor, Ádánd polgármestere is, aki ismét az ellene folyó büntetőeljárásról nyilatkozott:

„A polgármesteri tisztség nem garancia a nyugodt mindennapokra, az ádándi Pollák Tibor a ciklus kezdete óta bíróságra jár az ugyancsak helybéli ellenlábasok által tett feljelentések nyomán. Lapunk is megírta korábban, hogy az ügyészség jogosulatlan gazdasági előny megszerzése miatt emelt vádat a fideszes színekben választást nyert településvezetővel szemben.

– Egyetlen fiktív számlát se találtak, pedig három évig tartó rendőrségi és pénzügyőrségi vizsgálat előzte meg a vádemelést – így Pollák. – 2008-ban névtelen feljelentést tettek ellenem a falubeli politikai ellenfeleim. Csalásnak és sikkasztásnak indult, de egyetlen tégláról se bizonyosodott be, hogy a magam hasznára fordítottam volna, pedig még a zártkerti szőlőmet is megvizsgálták. Az ügyészség által kirendelt szakértő talált néhány olyan számlát, amely szerinte nem alátámasztott. Zömében murvázásról, területrendezésről és hasonlókról van szó, azt mondja a szakértő, hogy feltehetően nem lett annyi anyag felhasználva, amennyit elszámoltunk. Mi az, hogy feltételezhetően? Hogyan lehetne ellenőrizni, főleg utólag, hogy a közmunkás öt, vagy tizenöt lapát cementet dobott a keverőbe? Van azután egy 5397 forintos csempeszámla, amit a hivatal dolgozói véletlenül az egészségház-építéshez könyveltek, holott a községházánál lett felhasználva az ottani fűtéskorszerűsítés során. Adminisztratív hibák történhettek, de ez nem azonos azzal, hogy a polgármester tudatosan, szándékosan kárt okozott volna. Az önkormányzati törvény úgy szól, hogy a gazdálkodás biztonsága a képviselő-testület felelősségi köre. A polgármester egy a testületi tagok közül, s „csupán” a gazdálkodás szabályosságáért felel, azaz ha egy ügyintéző tévedésből rossz rubrikába könyvel egy tételt, azért is a polgármester a felelős.”

Meglepő feltételezéseket fogalmazott meg a polgármesteri hivatalba történt, tavalyi betöréssel kapcsolatban is:

„Az ádándi Pollák Tibor egyébként érdekes következtetésre jutott, amikor a közelmúltban betörtek a községházára, de semmit sem vittek el. Azt mondta akkor: – Zajlik az egymilliárd forintos csatornázás közbeszerzési eljárása, előkészítjük az Ádándot is érintő, hat-hétszáz millió forintos útépítést és a 150 milliós, vízminőséget javító beruházást. Felmerül bennem az is, hogy a bélyegzők érdekelték az elkövetőket, mert esetlegesen egy, az eljárás során a jövőben felbukkanó ál-dokumentumhoz kellett a hivatalos bélyegző…
Az ádándi polgármester arról is beszélt: az önkormányzat költségén szakértőkkel szeretné megvizsgáltatni, helyeztek-e el lehallgató-berendezést a hivatal épületében, vagy történt-e kísérlet áthatolásra a hivatali számítógépes rendszer tűzfalán. Azaz: a jelek szerint nagy a tét. – Még a napokban is jutott tudomásomra újabb feljelentés, mennek a panaszok a kormányhivatalba is – tette hozzá. – Igaz, hogy csak nagyon kevesen vannak ezek az emberek a több mint kétezres községben, de meg tudják keseríteni a polgármester életét. Az a szerencse, hogy a gonoszság nem ragályos…”

A Somogyi Hírlap szeptember 16-i számában megjelent Visszaszól az egyik ádándi „ellenfél” című cikkében Szatmári Kornélia képviselő reagált a cikkben megfogalmazott utalásokra, különös feltételezésekre és kimondott-kimondatlan vádakra:

„– Pollák Tibor kijelentései gyakran félrevezetőek, a „politikai ellenfeleivel” szemben megfogalmazott vádak pedig egyenesen elképesztőek és súlyosan sértőek – így a képviselő. – Felháborítónak találom azt a feltételezését, hogy bármelyik képviselőtársam betört volna a polgármesteri hivatal épületébe azért, hogy ott lehallgató-berendezéseket helyezzen el, vagy a polgármester ellen folyó nyomozáshoz a hivatali bélyegzőkkel fiktív bizonyítékokat hamisítson. A hivatalba történt betöréssel kapcsolatban a rendőrség részéről ilyen gyanú fel sem merült.

Szatmári Kornélia szerint ugyancsak félrevezető a polgármesternek az a kijelentése, mely szerint politikai ellenfelei rosszindulatú és alaptalan feljelentései miatt kellene évek óta bíróságra járnia. – A valóság ezzel szemben az, hogy az előző ciklus képviselői fordultak a bírósághoz különféle gazdasági visszaélések gyanújával. Beadványukat a rendőrségi vizsgálat megalapozottnak találta, ezért az ügyészség a polgármestert vád alá helyezte. Az ügy jelenlegi állásáról a testület nem kapott hivatalos tájékoztatást, így mi is csak a sajtóból tájékozódunk. Eszerint a vád egyáltalán nem „néhány lapát cement vagy egy doboz csempe téves könyvelése”, hanem többrendbeli jogosulatlan gazdasági előny megszerzése és más gazdasági bűncselekmények. A vádló pedig nem valamiféle rejtélyes névtelen feljelentő vagy helyi, politikai ellenfél, hanem maga az ügyészség. Az egész település érdeke, hogy ez az ügy – akár elmarasztaló ítélettel, akár felmentéssel – mielőbb lezáruljon.

A polgármester a kormányhivatalhoz érkező panaszokra is kitért. – Ezek sem valamiféle titokzatos politikai hadjárat eszközei, hanem jogsértés esetén részei a képviselő-testületi munkának – folytatta a képviselőnő. – Közvetlen felettes szervünk a kormányhivatal, így ha az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal működésében súlyosabb szabálytalanságot tapasztalunk, egyetlen lehetséges eszközünk – egyben kötelességünk – ezekkel a kormányhivatalhoz fordulni.

Úgy gondolom – ahogy nyilván képviselőtársaim is –, hogy a vádaskodás, a folyamatos hangulatkeltés nagyon megnehezítik az önkormányzati munkát és súlyosan rombolják a település közéletének színvonalát. A polgármester úrnak a testületet érintő rágalmait és sértő kijelentéseit határozottan visszautasítom.”

(Forrás: Somogyi Hírlap)