nov 222013
 

Tisztelt Lakosság!

A képviselő-testület 2013.június 6-ai ülésén kinyilvánította, hogy az „Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról” szóló 2012. évi CLXVII. Törvény 4.§ alapján a település alábbi közterületeinek a nevét kívánja megváltoztatni: Felszabadulás utca, Rózsa Ferenc utca, Ságvári Endre utca, Zalka Máté utca, Pusztai István utca. Továbbá egy valószínűsíthetően több évtizedes elírást korrigálva a hivatalosan “Etel köz” nevű közterület nevét a használathoz is igazítva Etelköz utcára változtatta.

Új utcanevekként a település eddigi utcáinak nevéhez is igazodva, főleg történelmi személyek, mégpedig a település történelméhez, történetéhez kötődő személyek nevei vetődtek fel.

A képviselő-testület a lakosság véleményét is kikérve, a napirendet több alkalommal is tárgyalva, végül 2013. július 24-ei ülésén 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő 84/2013.(VII.24.) Kt. határozatával a következő döntést hozta:

Régi utcanév

Új utcanév

Felszabadulás utca

Selyem utca

Zalka Máté utca

Perneszy Imre utca

Rózsa Ferenc utca

Csapody Pál utca

Ságvári Endre utca

Tallián János utca

Pusztai István utca

Roboz István utca

Etel köz

Etelköz utca

 

A közös önkormányzati hivatal a döntést követően megtette a szükséges előkészítő intézkedéseket. Első lépés a Járási Földhivatal tájékoztatása volt a változás átvezetése érdekében. Erről a lakók már megkapták a földhivatali értesítést. Ezután volt csak lehetőség az új lakcímkártyák legyártása érdekében az Okmányiroda megkeresésére.

Az Okmányiroda tájékoztatása szerint hamarosan elkészülnek a lakcímkártyák. A kártyák átvételének (régi leadásának) pontos időpontjáról, helyértől (előreláthatólag az ádándi hivatal lesz) a lakosság lakcímre szóló értesítést fog kapni.

A lakcímek változása következtében felmerül az okmányok cseréjének költségvonzati kérdése is. Milyen költségekkel jár a lakosoknak a névváltoztatás?

 • A lakcímkártyák cseréje az érintett személyeknek illetékmentes lesz, hivatalból történik. (A személyigazolványokon nem szerepel lakcím, így azokat cserélni nem kell.)
 • Amelyik lakos rendelkezik gépkocsival, a forgalmi engedélyében történő lakcímváltozás iránt személyes kell intézkednie a siófoki okmányirodában, azonban ez az eljárás is illetékmentes.
 • Amennyiben az utcában egyéni vállalkozása, gazdasági társasága van, akkor annak székhelyének/telephelyének/postai címének megváltozásának bejegyzése szüksége.
 • Ha a gazdasági tevékenység végzése működési engedély, telepengedély, vagy más hatósági engedély köteles, akkor az azokban megjelölt közterület nevek megváltozása miatti cseréjét is meg kell tenni.
 • Az Ave Zöldfok és a Drv a hivatal változásbejelentése alapján átvezeti adatbázisában a fogyasztói adatokat. (Az E.ON-nal még egyeztetünk.) A többi, nem minden lakost érintő szolgáltatónál (tv, telefon, internet), valamint pl. a bankoknál a lakosoknak kell az utcanévváltozást bejelenteni.

Baumann Anita Gabriella
Jegyző

Magyarázat az új utcanevekhez

Selyem utca (volt Felszabadulás utca)

Az utca ezzel lényegében eredeti nevét kapta vissza. Ennek utca északi felén feküdt Ádánd első majorja, a Selyem major, amely az ott termő finom szálú, legeltetésre kiválóan alkalmas fűről kapta szép, romantikus csengésű nevét. Az egykori majorhoz vezető út ma is igen széles, hiszen nem lakóházak számára készült: évszázadokon át marhacsordákat hajtottak rajta. Az út sarkán kőkereszt áll, emlékeztetve a valamikori majorok jobbára katolikus lakosságára.

Perneszy Imre utca (volt Zalka Máté utca)

Ádánd és a környező egykori falvak (így Hetye, Pösze) birtokosa a törökdúlás előtt az Osztopáni Perneszy család volt. (Gyönyörű, egyszarvús címerük ma is a Somogy Megyei Levéltár egyik üvegablakát díszíti). A török elvonultával hazatértek, kifosztott, feldúlt birtokaikat újraszervezték, és mai helyén újra felépítették Ádándot. Bennük tisztelhetjük a mai Ádánd alapítóit. Száz évvel ezelőtt Ádánd határában a Perneszy-sziget még őrizte a család nevét, ma azonban már semmi nem emlékeztet erre az egykori, nevezetes családra.

Tallián János utca (volt Ságvári Endre utca)

A művelt és felvilágosult Vizeki Tallián család évszázadokon át volt Somogy megye, egyben Ádánd község legrangosabb nemesi családja (Ők a névadói a balatonfelvidéki Taliándörögd községnek is). Barokk kúriájukban, amely ma az iskola gazdasági épülete, a megye és az ország számos kiválósága született. Az egykori Tallián kúriával szemben lévő kis utcában romos állapotban, de máig áll a Tallián uradalom XVIII. századi magtára. Ők az építtetői a katolikus templomnak, részben a református templomnak is – az ő munkájuk eredménye a barokk-kori Ádánd mezővárosi rangra emelkedése. A község nyugati fele egykori birtokaikon fekszik.

Csapody Pál utca (volt Rózsa Ferenc utca)

Csapody Pál (1808-1859), Ádánd kastélyának építtetője, helyi földbirtokos. Az ő nevéhez fűződik az egykor méltán híres ádándi lótenyésztés és lósport, valamint a helyi irodalmi- és kulturális élet XIX. századi felvirágoztatása. Kastélyában gyakori vendégek voltak olyan országos kiválóságok, mint az “árvízi hajós” Wesselényi Miklós, vagy báró Kemény Zsigmond. Csapody 1848-as hős, a szabadságharcban nemzetőr századosként vett részt.

Roboz István utca (volt Puszati István utca)

1849-ben Csapody kastélyában vendégeskedett a kiváló kaposvári hírlapíró, királyi tanácsos, aki itt, Ádándon írta „Kossuth imája a kápolnai csatában elesettek felett” című versét, amely később az eltiport magyar szabadságharc jelképévé vált, és amelyet szinte minden európai nyelvre lefordítottak.

(Mindezekről bővebben is olvashatunk Ádánd történetében)

  One Response to “A megváltozott utcanevekről”

 1. Tisztelt Önkormányzat!

  ….A Földhivatal értesítette a lakosságot…akivel beszéltem,aki érintett a változásban, mindenki azt mondta,nem kapott értesítést. Mi sem.
  Ingyenes lesz….nem tudom ezt így elfogadni.Mindent kizárólag munkaidőben lehet intézni.Akkor,amikor az érintett lakók is dolgoznak.Tehát szabadságot kell kérniük.
  Tudjuk,hogy az már is anyagi és időveszteség.
  Be kell menni külön különböző hivatalokba,nem biztos,hogy egy nap alatt mindenhol el lehet intézni a változás bejelentését.
  Valahogy be is kell jutni.Felmerül az utazási költség!
  Nagy részünknek van számlája, ami bankfiókhoz tartozik.Online aki hozzáfér a számlához, ott is csak az értesítési cím módosítható, a lakcím nem.
  Még nagyobb költséggel jár, ha nincs a közelben bankfiók, és emiatt távolabbi városba kell utazni.
  Ha hitelszerződésnél kell módosítani, azt online nem is engedélyezik,kizárólag személyesen intézhető.
  Ugyan ez vonatkozik a biztosítások nagy részére.
  Akkor most miről is beszélünk?

  Tudom, rendeletet hajt végre az Önkormányzat, de nem kellene arannyá festeni, ami szürke! :-(