jan 312014
 

Hulladékkezelési díjak 2014. évben Ádánd közszolgáltatási területén

1. A háztartási és háztartási jellegű szilárd hulladék rendszeres gyűjtésének-szállításának rendje:
1.1 A gyűjtés-szállítás éves időtartama: állandó ingatlanok esetében egész évben

1.2 A gyűjtés-szállítás gyakorisága és a járatnapok : heti egy alkalommal ( péntek)

2. Szelektív hulladékgyűjtés
közterületen elhelyezett szelektív gyűjtőedények

3. A települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatási díjai

Állandóan lakott ingatlanok:
60 literes gyűjtőedény esetén:204,95 Ft x 52 járatnap = 10 657,- Ft/év/lakóegység + Áfa
110 literes gyűjtőedény esetén:375,75 Ft x 52 járatnap = 19 539,- Ft/év/lakóegység + Áfa
240 literes gyűjtőedény esetén:819,82 Ft x 52 járatnap = 42 631,- Ft/év/lakóegység + Áfa

4. A többlethulladék elszállítására rendszeresített, a közszolgáltató által jelölt műanyag zsák ára: 400,- Ft/db + Áfa