Hirdetmény

 Posted by at 10:29  Add comments
ápr 302014
 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2014. május 6-án (kedd) 14:00 órakor az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

 1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, zárszámadási rendelet jóváhagyása
 2. Belső ellenőrzési összefoglaló jelentés 2013. évről
 3. Civil szervezetek elszámolásai a 2013. évi önkormányzati támogatásokról
 4. Központi alapellátási orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról szóló feladat átadási-átvállalási szerződés megtárgyalása
 5. Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása a Képviselő-testület 23/2014.(III.5.) Kt. határozatával kapcsolatban
 6. Nyári gyermekétkeztetés biztosításáról való döntés
 7. Felterjesztés a „Siófoki Rendőrkapitányság „kiemelt” kategóriába történő tipizálása” tárgyában
 8. Beszámoló a képviselő-testületlejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről
 9. Egyebek:
  - vasúti útátjáró megszüntetéséhez hozzájárulás
  - vízelvezetési szolgalmi jog bejegyzése
  - önkormányzati tulajdonú ingatlanok közút céljára történő átadásáról
 10. Zárt ülés

Tisztelettel: Pollák Tibor polgármester