Sajtószemle

 Posted by at 19:16  Add comments
ápr 022014
 

Ádándi iskolatetőper: zsebből fizessen a polgármester!

hatalomHa reggelig itt ülünk, akkor sem teszem föl szavazásra – Pollák Tibor ádándi polgármester vágott vissza ezzel Lengyel Imre képviselő szerint akkor, amikor azt kezdeményezték: kikérné a képviselő-testület a bíróságtól a polgármester perében született jogerős ítéletet, mivel azt Pollák nem volt hajlandó velük megismertetni. A napokban a megyei kormányhivatal szólította föl az ádándi polgármestert: meg kell hogy szavaztassa a képviselői indítványt. Rendkívüli, zárt ülésen ez meg is történt, s 5-2 arányban a képviselők kezdeményezték a betekintést. Az elhíresült iskolatetőügyben pedig a polgármesterrel fizettetnék ki a képviselők a bírósági per során felmerült pluszköltségeket.

A falut ért kár a polgármester egyszemélyes döntéséből fakadt, ezért a polgármester fizesse meg a bírósági per pluszköltségeit az önkormányzatnak – négy igen és két nem szavazattal határozott így az ádándi képviselő-testület a lapunkban már többször taglalt iskolatető-szigetelés kapcsán. Legutóbb azt írtuk: az önkormányzat a kivitelező által eredetileg vállalt és a valójában beépített szigetelőanyag árkülönbözetét, 227 ezer forintot perelné vissza, csakhogy a per költségei már ennél többre rúgnak, a „polgármester fizesse ezt ki zsebből” indítványt benyújtó Németh Ilona képviselő szerint több, mint félmillió forintra.

Baumann Anita Gabriella ádándi jegyző arra figyelmeztette a képviselőket: ilyen határozatot nem hozhatnak, ha úgy látják, hogy a polgármester törvényt sértett, akkor bírósághoz fordulhatnak, vagy fegyelmi eljárást indíthatnak, ha szándékos vagy gondatlan károkozást vélelmeznek. Ennek ellenére négyen igennel voksoltak, egyetlen képviselő csatlakozott „nem” szavazatával Pollák Tibor polgármesterhez.

– Nem azt a kivitelezőt szavazta meg a testület, akit a polgármester akart, ebből fakad az egész cirkusz – mondta lapunknak Lengyel Imre képviselő. Társa, Szatmári Kornélia azt tette hozzá: a testület többsége helyi vállalkozót választott, végig úgy érezték, hogy csak kötözködés, ami ellene folyik és sérelmezik, hogy Pollák Tibor az ügyben mindenről önállóan döntött, arról is, hogy nem fizet, s arról is, hogy megfellebbezi a vállalkozó javára döntő első fokú bírósági ítéletet; a képviselő-testületet semmibe sem vonta bele. – Amikor Torda János alpolgármester feltette a kérdést a testületi ülésen, hogy hol tart a per, mert a sajtóból kell róla tájékozódnunk, a polgármester azt felelte: nem mondja meg…

Hasonló módon nincs tudomása a képviselőknek a polgármester peréről, melyben jogerősen megrovásban részesítette a bíróság. – Úgy véljük, érthető, hogy meg kívánjuk ismerni: pontosan mit is követett el, mekkora kárt okozott, hiszen az önkormányzat pályázatai kapcsán indult a vizsgálat, majd a per – magyarázta Szatmári Kornélia. – E helyett a polgármester önkényesen kiragadott néhány részletet az ítéletből, ezzel elintézettnek vette a képviselő-testület és a köz tájékoztatását.

Pollák Tibor azt nyilatkozta a Somogyi Hírlapban, hogy számára kedvező ítélet született, márpedig ha így van, akkor miért nem tárja elénk a teljes ítéletet? – kérdezte Lengyel Imre. – Mégis csak akad takargatni valója? Miért csak kormányhivatali felszólításra volt hajlandó feltenni szavazásra azt a képviselői indítványt, hogy a testület kezdeményezésére a jegyző kérje ki a bíróságtól a teljes anyagot? A polgármester és a jegyző folyton arra hivatkozott, hogy törvényt sértünk. Ki is sért hát törvényt?

Érdekesség: az idén ősszel lejáró önkormányzati ciklus kezdetén még többsége volt a polgármesternek a testületben, „ellenzéke” akkor csupán kétfős volt, mostanra azonban fordult a kocka. – Pollák Tibor mindig arra hivatkozik, hogy „politikai ellenfelei” támadják, nos, ez csak erőltetett ellenségkreálás, hiszen például hozzá hasonlóan magam is Fidesz-támogatással indultam a választáson – emlékeztetett Szatmári Kornélia. – Nem azért vállaltam a képviselőséget, hogy négy éven át „árnyékbokszolást” folytassunk, sok szépet és jót akartam tenni a faluért, sajnálom az elvesztegetett éveket. De úgy vélem, az a fajta hatalomgyakorlás, amit a polgármester erőltet, már a múlté. Régen volt módi, hogy amit a tanácselnök mondott, az volt „Isten szava”…

Pollák Tibor: csak az érintettek tekinthetnek bele az ítéletbe

– Tizenkét év alatt szándékosan, tudatosan bizonyosan nem okoztam kárt a falunak, tiszta a lelkiismeretem, ezt jó keresztényként ki merem jelenteni – bocsátotta előre Pollák Tibor ádándi polgármester. – Az elmúlt nyolc évben engem ért nemtelen támadások mögött rosszindulat, valamint a hitelrontás szándéka áll. A kormányhivatal minapi észrevételében csupán annyit jelzett: fel kellett volna tennem szavazásra az ítéletemmel kapcsolatos indítványt. Azért nem tettem meg korábban, mert a jogszabály alapján csak az érintetteknek van joga betekintésre. A törvényben foglalt tájékoztatási kötelezettségemnek pedig eleget tettem. Már elmondtam, de most ismét: a képviselők által ellenem indított vizsgálat, majd per során az bizonyosodott be, hogy a pályázati elszámolások során akadt egy-két számla, amit nem a megfelelő pályázathoz nyújtottunk be. A „hamis” okiratot tehát nem én kreáltam, én csak aláírtam az elszámolást, de mivel a számvitelért is a polgármester a felelős, vállalom a megrovásban kifejeződő felelősségem. A tetőügyben pedig éppen hogy a köz pénzére vigyázok, amikor immár szakértői vélemény is azt támasztja alá: a kivitelező nem a vállalt minőségű anyagot építette be. Ha ezt hagynám, akkor járnék el felelőtlenül.

(Fónai Imre cikke a Somogyi Hírlapban olvasható)

  One Response to “Sajtószemle”

  1. Mivel Pollák úr a terhére felrótt visszaéléseket polgármesterként, Ádánd önkormányzata nevében eljárva követte el, a képviselő-testület álláspontja szerint tartozik az ellene hozott jogerős, elmarasztaló ítéletet az önkormányzattal hiánytalanul ismertetni.
    Bár a bírósági ítélet tényéről a polgármester valóban tájékoztatta a képviselő-testületet, valamint részletesen ismertette az összes enyhítő körülményt, beszámolójában nagyvonalúan elhallgatta, hogy milyen vádpontokban találták bűnösnek, illetve hogy az ügy milyen mértékben érinti a község költségvetését.

    Pollák úr nyilatkozatában “jó kereszténynek” nevezi magát. Hadd emlékeztessem ezért a 9. parancsolatra, amely így hangzik: Ne tégy hamis tanúbizonyságot! Kibúvók fáradhatatlan keresése, ködösítés és magyarázkodás helyett ebben az ügyben is elvárjuk az önkormányzat és a közvélemény korrekt és tisztességes tájékoztatását.

    Szatmári Kornélia képviselő