Hirdetmény

 Posted by at 09:19  Add comments
márc 242015
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2015. március 26-án (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.

Napirend

  1. Az Ádándi Víziközmű Társulat beszámolója, valamint székhelyhasználati megállapodással kapcsolatos kérelmének a megtárgyalása
  2. Talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
  3. Bérleti díjak, bérleti szerződések felülvizsgálata
  4. Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadására
  5. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 2015/16 nevelési évre
  6. Szociális étkezési térítési díjak felülvizsgálata
  7. Volt polgármester igénye szabadságmegváltással kapcsolatban
  8. Beszámoló a képviselő-testületlejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről
  9. Egyebek
  10. Zárt ülés

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester