Hirdetmény

 Posted by at 15:09  Add comments
jan 222016
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2016. január 28-án (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

  1. Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása
  2. Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről
  3. Az Ádándi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának a jóváhagyása
  4. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete módosítására
  5. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Siófok-Villány kerékpárútvonal megvalósítására
  6. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  7. A 2016. évi munkaterv jóváhagyása
  8. A polgármester 2016. évi szabadságolási tervének elfogadása
  9. 9. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, és a polgármester két ülés közti tevékenységégről
  10. Egyebek

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester