Hirdetmény

 Posted by at 10:55  Add comments
márc 202017
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2017. március 23-án (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 2017/2018 nevelési évre
 2. 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elkészítésével kapcsolatos felhatalmazás
 3. Közbeszerzési terv jóváhagyása
 4. Megbízás közbeszerzési eljárás lebonyolítására
 5. Közbeszerzési eljárás megindítása, ajánlattételi felhívás elfogadása (útfelújítások)
 6. OPTICON Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról, hiteles vagyonfelméréshez szükséges megállapodások megkötéséről
 7. Egyebek:
  - Térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos árajánlatok megtárgyalása
  - Döntés óvoda költségvetését érintő módosításáról
  - Energiamegtakarítási intézkedési terv
 8. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester