ápr 052017
 

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy a 2017/2018-as tanévre az 1. osztályosok beíratásának időpontja az Ádándi Fekete István Általános Iskolában április 20-án (csütörtökön) 8:00 és 18:00 óra között, április 21-én (pénteken) 8:00 és 18:00 óra között lesz.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet
  - óvodai szakvélemény,
  - járási szakértői bizottság szakértői véleménye
  - sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy – ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott – az iskola igazgatójának.