máj 042017
 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 16/2013. (XI.28) önkormányzati rendeletének 6. §-a alapján 2017. április 27-ei ülésén 47/2017.(IV.27.) Kt. határozatával pályázatot írt ki helyi és helyben tevékenykedő civil szervezetek támogatására.

Pályázat benyújtása
A pályázatnak tartalmaznia kell a konkrét cél meghatározását, a kért támogatás összegének felhasználási tervét. A pályázatot a fenti rendelet 1. mellékletét képező PÁLYÁZATI ADATLAPON kell benyújtani, amelyhez az ott felsorolt mellékleteket is csatolni kell.
A pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor, egy pályázó évente csak egy pályázatot nyújthat be.
A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a polgármesterhez kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. június 1.
Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan nyújtja be, a polgármester egy alkalommal írásban hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül, jogvesztés terhe mellett pótolni kell, a mulasztás a pályázat elutasításával jár.

A részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap ide kattintva letölthető.

Ádánd Községi Önkormányzata