jan 192018
 

Jóváhagyott Településképi Arculati Kézikönyv, valamint Településképi rendelet közzététele

Ádánd Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet43/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében rövid összefoglaló kíséretében közzé teszi a 170/2017.(XII.27.) Kt. határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvét, valamint a településkép védelméről szóló 16/2017.(XII.27.) önkormányzati rendeletét.

A jóváhagyott eszközökkel kapcsolatos észrevételeket a jegyzo@adand.hu címre megküldve tehetnek.

ÖSSZEFOGLALÓ
ÁDÁND község településképi arculati kézikönyvéhez

A településképi arculati kézikönyv szemléletformáló dokumentum, amely feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő, elkülöníthető egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és mindezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
A kézikönyv tulajdonképpen katalogizálja, összegyűjti a település karakteres helyi építészeti stílusjegyeit (úgy egyedi épületek, épületrészek, mint területi, településszerkezeti elemek tekintetében), ezeket csoportosítva és értékelve a feltárt hasonlóságok és különbségek alapján területileg lehatárolt nagyobb területegységeket határoz meg és ezekre támaszkodva jó példák segítségével ismerteti az adott területegységben a településkép minőségi formálásának javasolt eszközeit, lehetőségeit (pl. az építészeti részletek, a tetőformálás, a homlokzatszínezés, kapuk, nyílászárók, közterületi burkolatok, utcabútorok, reklámhordozók tekintetében).

Szatmári Kornélia
polgármester