Hirdetmény

 Posted by at 10:00  Add comments
feb 162018
 

Partnerségi egyeztetés és lakossági fórum

Ádánd Önkormányzat Képviselő-testületének településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 6.§ (3) bekezdése alapján ezúton tájékoztatjuk a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyeket, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, az ádándi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, valamint az ádándi székhellyel bejegyzett civil szervezeteket, hogy ÁDÁND Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 148/2017.(XI.29) Kt. határozatában döntött a település Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosításának a szükségességéről, a településrendezési eljárás elindításáról.

A módosítás oka az alábbi két aktualitás: Vaskereszt Major fejlesztése: Az Ádánd külterületén lévő 0236/1 helyrajzi számú ingatlant a Tulajdonosa a meglévő mezőgazdasági funkció szerint fejleszteni kívánja, melyhez az ingatlan megosztása, illetve további mezőgazdasági létesítmények elhelyezése (silók, tárolók, stb.) szükséges. Elhelyezésük biztosításához az építési övezet jelenlegi paramétereit módosítani kell.

A Településkép védelméről szóló 16/2017. (XII. 28.) sz. önkormányzati rendelettel való összhang megteremtése: A Helyi Építési Szabályzat településképre, az épített környezet arculatára vonatkozó előírásainak hatályon kívül helyezése a dupla szabályozás elkerüléséhez. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat a www.adand.hu oldalon (a mellékletet lásd alább!) vagy a Közös Önkormányzati Hivatalban lehet megtekinteni.

Tájékoztatjuk a fent jelzett partnereket, hogy 2018. február 21-én 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében a javaslattal kapcsolatban LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk. A módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat a lakossági fórumon személyesen vagy 2018.február 23-áig írásban az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal címére (8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50.) küldött, vagy a hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen átadott levélben, vagy a szocig1@enternet.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben. személyen vagy postán eljuttatott írásos formában, vagy a jegyzo@adand.hu email címre elküldve.

Szatmári Kornélia
polgármester

A hirdetmény melléklete innen letölthető!