Szerkesztő

Vízhiány

 Posted by at 11:36  No Responses »
márc 142018
 

Tájékoztatásul közöljük, hogy Ádánd településen az Árpád utca, Széchenyi I. utca, Ady endre utca, Negyvennyolcas utca, Hétvezér utca, Selyem utca, Vásártér utca, Roboz I. utca, Petőfi Sándor utca, Vasvári utca, Béke utca, Tallián utcákban 2018. március 28-án 08:00–14:00 óra között karbantartási munkák miatt nyomáscsökkenés és vízhiány várható. Ebben az időpontban ideiglenes vízellátást tartályautó fogja biztosítani.
A Kossuth utca (Árpád utca és Etelköz utca közötti szakasza) 2018. március 29-én 08:00–11:00 óra között karbantartási munkák miatt ugyancsak nyomáscsökkenés és vízhiány várható. Ezen a napon tartályautós vízellátást nem tudunk biztosítani.

DRV

Meghívó

 Posted by at 11:31  No Responses »
márc 142018
 

lobogoÁdánd Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 2018. március 15-ére, az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségre. Találkozzunk: a Polgármesteri Hivatalnál 17.00 órakor, majd fáklyás felvonulás 17.30-kor. Az Ádándi Művelődési Ház emlékhelyénél 18.00 órakor rendezendő ünnepség koszorúzással kezdődik.

A civil szervezetek és az önkormányzat koszorúinak elhelyezését követően kerül sor 18 órakor az ünnepi beszédre és az ünnepi műsorra. Ünnepi beszédet mond: Szatmári Kornélia polgármester.

Közreműködik:

 • Az Ádándi Óvoda
 • Fekete István Általános Iskola
 • Ádándi Népdalkör

Meghitt ünneplést kívánva tisztelettel:

Szatmári Kornélia
polgármester

márc 012018
 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 16/2013. (XI.28) önkormányzati rendeletének 6. §-a alapján 2018. február 27-ei ülésén 31/2018. (II.27.) Kt. határozatával pályázatot írt ki helyi és helyben tevékenykedő civil szervezetek támogatására.

A részletes pályázati kiírás a linkre kattintva letölthető.

Hirdetmény

 Posted by at 10:09  No Responses »
feb 162018
 

Ádánd Községi Önkormányzat Polgármestere és Nagyberény Községi Önkormányzat Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a képviselő-testület 2018. február 21-én (szerda) 14.00 órakor kezdődő, a Nagyberény Községi Önkormányzat házasságkötő termében tartandó nyilvános, együttes ülésére.

Napirend:

 1. Előterjesztés Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről
  Előterjesztő: Tóth András Károly polgármester
  Közreműködik: Baumann Anita Gabriella jegyző, Kovács Gréta aljegyző
 2. Előterjesztés Ádándi Közös Önkormányzat Egységes Irattári Szabályzatáról
  Előterjesztő: Tóth András Károly polgármester
  Közreműködik: Baumann Anita Gabriella jegyző, Kovács Gréta aljegyző

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia (Ádánd)
Tóth András Károly (Nagyberény)
polgármesterek

Hirdetmény

 Posted by at 10:05  No Responses »
feb 162018
 

Ádánd Községi Önkormányzat Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a képviselő-testület 2017. február 22-én (csütörtök) 17 órakor kezdődő soros, nyilvános ülésére az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozótermébe.

Napirend:

 1. Előterjesztés Ádánd Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről
  Közreműködik: Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző, intézményvezetők
 2. Civil pályázatok kiírása

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia
polgármester

Hirdetmény

 Posted by at 10:00  No Responses »
feb 162018
 

Partnerségi egyeztetés és lakossági fórum

Ádánd Önkormányzat Képviselő-testületének településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 6.§ (3) bekezdése alapján ezúton tájékoztatjuk a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyeket, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, az ádándi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, valamint az ádándi székhellyel bejegyzett civil szervezeteket, hogy ÁDÁND Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 148/2017.(XI.29) Kt. határozatában döntött a település Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosításának a szükségességéről, a településrendezési eljárás elindításáról.

A módosítás oka az alábbi két aktualitás: Vaskereszt Major fejlesztése: Az Ádánd külterületén lévő 0236/1 helyrajzi számú ingatlant a Tulajdonosa a meglévő mezőgazdasági funkció szerint fejleszteni kívánja, melyhez az ingatlan megosztása, illetve további mezőgazdasági létesítmények elhelyezése (silók, tárolók, stb.) szükséges. Elhelyezésük biztosításához az építési övezet jelenlegi paramétereit módosítani kell.

A Településkép védelméről szóló 16/2017. (XII. 28.) sz. önkormányzati rendelettel való összhang megteremtése: A Helyi Építési Szabályzat településképre, az épített környezet arculatára vonatkozó előírásainak hatályon kívül helyezése a dupla szabályozás elkerüléséhez. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat a www.adand.hu oldalon (a mellékletet lásd alább!) vagy a Közös Önkormányzati Hivatalban lehet megtekinteni.

Tájékoztatjuk a fent jelzett partnereket, hogy 2018. február 21-én 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében a javaslattal kapcsolatban LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk. A módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat a lakossági fórumon személyesen vagy 2018.február 23-áig írásban az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal címére (8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50.) küldött, vagy a hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen átadott levélben, vagy a szocig1@enternet.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben. személyen vagy postán eljuttatott írásos formában, vagy a jegyzo@adand.hu email címre elküldve.

Szatmári Kornélia
polgármester

A hirdetmény melléklete innen letölthető!

jan 192018
 

Jóváhagyott Településképi Arculati Kézikönyv, valamint Településképi rendelet közzététele

Ádánd Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet43/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében rövid összefoglaló kíséretében közzé teszi a 170/2017.(XII.27.) Kt. határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvét, valamint a településkép védelméről szóló 16/2017.(XII.27.) önkormányzati rendeletét.

A jóváhagyott eszközökkel kapcsolatos észrevételeket a jegyzo@adand.hu címre megküldve tehetnek.

ÖSSZEFOGLALÓ
ÁDÁND község településképi arculati kézikönyvéhez

A településképi arculati kézikönyv szemléletformáló dokumentum, amely feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő, elkülöníthető egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és mindezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
A kézikönyv tulajdonképpen katalogizálja, összegyűjti a település karakteres helyi építészeti stílusjegyeit (úgy egyedi épületek, épületrészek, mint területi, településszerkezeti elemek tekintetében), ezeket csoportosítva és értékelve a feltárt hasonlóságok és különbségek alapján területileg lehatárolt nagyobb területegységeket határoz meg és ezekre támaszkodva jó példák segítségével ismerteti az adott területegységben a településkép minőségi formálásának javasolt eszközeit, lehetőségeit (pl. az építészeti részletek, a tetőformálás, a homlokzatszínezés, kapuk, nyílászárók, közterületi burkolatok, utcabútorok, reklámhordozók tekintetében).

Szatmári Kornélia
polgármester

jan 182018
 

parajdIdőpont: 2018. június 16. – június 22.
Szállás: Parajdon, 6 nap, 5 éjszaka fél panziós ellátás + buszköltség: 60.000,- Ft.

Program:
16-án 05 órakor indulás, érkezés Parajdra körülbelül 19 órakor, ahol vacsora fogadja a vendégeket.
Minden nap a reggeli után következik a kirándulás.

17-én Marosvásárhely és Segesvár kirándulás.
18-án Ezer éves határ
19-én Gyilkos-tó, Békás-szoros
20-án Sóbánya, Szováta és Korond
21-én reggeli után indulás haza.

Minden egyes személynek legyen érvényes személyi igazolványa, és utasbiztosítás csoportosan, vagy magánszemélyként kell megkötni.

Jelentkezés:
Varga István
Ádánd, Zrínyi u. 9.
Tel.: 0630/916-9938