Szerkesztő

Hirdetmény

 Posted by at 15:01  No Responses »
júl 172017
 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal felújítási munkálatai 2017. július 24-étől megkezdődnek. A felújítás előreláthatólag 120 napot foglal magába.
A hivatal ezen időszak alatt is működni fog mégpedig a volt Idősek Klubja épületében (Ádánd, Kossuth L. u. 30.). A polgármesteri iroda a „Pártok Házában” található rendőrségi irodában kerül kialakításra.
A hivatal telefonszámai nem változnak meg.
A költözés miatt 2017.július 19. és 2017. július 26. között az ügyfélfogadás szünetelni fog, emiatt szíves megértésüket kérjük.

Szatmári Kornélia
polgármester

jún 192017
 

Számos feladatot oldanak meg falunkban a közmunkások. A tavasz megérkeztével elkezdődött a fűnyírás. Három-négy fős állandó brigád dolgozik a kiterjedt zöldfelület karbantartásán.
Kőműves karbantartó brigádunk jelenleg az iskolában dolgozik, elkezdték a vizesblokk bontását, előtte egy engedély nélkül épült házat bontottak a Jókai utcában. A nyár folyamán besegítenek majd a felújítási és útépítési munkáknál.
Az asszonyok keze munkáját dicséri a sok szép virág, a tőlük telhetően rendben tartott közterületek és a gyönyörű kert. Örülnének, ha jobban vigyáznánk a környezetünkre, és kevesebb szemetet kellene összeszedniük az utcákról. Idén rekord termés volt zöldborsóból, 230 kg termett. Hamarosan kezdődik a zöldbabszezon, majd a hagymaszüret. A friss zöldségek az iskola konyhájára kerülnek majd.
Közmunkásaink a közösségért dolgoznak, amiért elismerés illeti őket. Becsüljük meg a munkát, amit értünk végeznek!
bab

Hirdetmény

 Posted by at 11:23  No Responses »
máj 182017
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2017. május 25-én (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. Beszámoló az Ádánd Községi Önkormányzat, az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal és az Ádándi Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
 2. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése (2016.)
 3. Az önkormányzatnak az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján megalkotott rendeletének a felülvizsgálata
 4. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
 5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos döntések meghozatala
 6. Egyebek

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

máj 042017
 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 16/2013. (XI.28) önkormányzati rendeletének 6. §-a alapján 2017. április 27-ei ülésén 47/2017.(IV.27.) Kt. határozatával pályázatot írt ki helyi és helyben tevékenykedő civil szervezetek támogatására.

Pályázat benyújtása
A pályázatnak tartalmaznia kell a konkrét cél meghatározását, a kért támogatás összegének felhasználási tervét. A pályázatot a fenti rendelet 1. mellékletét képező PÁLYÁZATI ADATLAPON kell benyújtani, amelyhez az ott felsorolt mellékleteket is csatolni kell.
A pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor, egy pályázó évente csak egy pályázatot nyújthat be.
A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a polgármesterhez kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. június 1.
Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan nyújtja be, a polgármester egy alkalommal írásban hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül, jogvesztés terhe mellett pótolni kell, a mulasztás a pályázat elutasításával jár.

A részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap ide kattintva letölthető.

Ádánd Községi Önkormányzata

ápr 122017
 

dog-vaccinations-dog-being-vaccinatedÉrtesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2017. évi szervezett formában történő ebek veszettség elleni védő- és pótoltására, valamint féregtelenítésére Ádándon az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor:
(Válassza ki az önnek legjobban megfelelő helyszínt és időpontot! Az oltáshoz ne felejtse elhozni illetve előkészíteni a sorszámozott Kisállat-egészségügyi Könyvet vagy az Állatútlevelet!)

Hely Dátum Időpont
Vasútállomás 2017. április 24., hétfő 16:00 – 17:30
Faipar 2017. április 25., kedd 16:00 – 17:30
Sabak (Szeszfőzde) 2017. április 26., szerda 16:00 – 17:30
Piactér (Árpád u. 2.) 2017. április 27., csütörtök 16:00 – 17:30
Pótoltás helye Dátum Időpont
Piactér (Árpád u. 2.) 2017. május 9., kedd 16:00 – 17:00

(A szervezett oltáson kívül lehetőség van az ebek háznál, illetve rendelőben történő oltására is.)

Meghívó

 Posted by at 16:17  No Responses »
ápr 052017
 

Kedves leendő első osztályosok és szüleik!

Sok szeretettel meghívunk benneteket 2017. április 7-én délután 14 órára, az Ádándi Fekete István Általános Iskolába. Egy játékos, kézműves délutánt szervezünk, ahol megismerkedhettek az iskolával és a leendő tanító nénikkel, iskolástársakkal.

Látogassatok el hozzánk! Sok szeretettel várunk benneteket!

Igazgató bácsi: Torda János
Tanító nénik: Hohner Jusztina (Juszti néni), Kreka Ágnes Dóra (Ági néni)

ápr 052017
 

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy a 2017/2018-as tanévre az 1. osztályosok beíratásának időpontja az Ádándi Fekete István Általános Iskolában április 20-án (csütörtökön) 8:00 és 18:00 óra között, április 21-én (pénteken) 8:00 és 18:00 óra között lesz.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet
  - óvodai szakvélemény,
  - járási szakértői bizottság szakértői véleménye
  - sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy – ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott – az iskola igazgatójának.