Szatmári Kornélia

dec 182017
 

gyertyaTisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatalban 2017.december 21. és 31. között (5 munkanap) igazgatási szünetet tartunk.
Mindenkinek békés, boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Baumann Anita Gabriella
jegyző

aug 242016
 

hagymaA sok-sok éve elhanyagoltan, kihasználatlanul álló iskolakertet tavaly közmunkásaink segítségével művelésbe vettük, ahol azóta az általános iskola konyhája számára helyben termesztünk zöldségféléket, ezzel is segítve az ádándi gyerekek egészséges táplálkozását. Az idén kiemelkedően szép lett a hagymatermés: összesen 41 zsáknyit takaríthattunk be. Ezúton szeretném megköszönni közmunkásainknak a szép munkát!

Szatmári Kornélia
polgármester

aug 242016
 

Ádánd község önkormányzata nevében szeretném tisztelettel megköszönni mindazon cégek és magánszemélyek önzetlen támogatását, akik munkájukkal, felajánlásaikkal lehetővé tették, hogy az idei, nagy sikerű falunapi rendezvényünk a megfelelő színvonalon megvalósulhasson. A közösségért, a helyi kultúráért végzett munkájukat, anyagi és tárgyi hozzájárulásukat vendégeink, valamint a település minden polgára nevében ezúton is tisztelettel köszönöm! (Támogatóink listája itt olvasható)

Szatmári Kornélia
polgármester

ápr 232016
 

“Nincs olyan, hogy jelentéktelen munka. Ezért szükségszerűen mindent szívünk szeretetével és életünk tiszteletével kell tennünk.” (Sri Chinmoy)

Tisztelt ádándiak!

Ismét eltelt több mint negyed év a legutóbbi beszámolóm megjelenése óta. Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot az elmúlt hónapok eseményeiről.

utepites_web

Megkezdődött a várva várt útfelújítás Ságvár és Ádánd között

Az év első hónapjai a költségvetés tervezésével és elfogadásával teltek. A tavalyi évhez képest jelentősen javult az önkormányzat helyzete, hiszen emberemlékezet óta először sikerült pozitív mérleggel zárnunk a költségvetést. Takarékosan gazdálkodtunk, több volt a bevételünk, valamint néhány területen több lett az állami hozzájárulás is. Ebből adódóan a tavalyi takarékossági intézkedések nagy részét visszavontuk, és néhány területen megemeltük a költségvetésben biztosítandó összegeket. Több támogatást kap például az Óvoda, a Művelődési Ház, és többet tervezünk költeni a sok-sok éve, évtizede elmaradt útkarbantartásokra is.

Kiemelt figyelmet fordítunk az árkok karbantartására. Szeretném a lakosok figyelmét felhívni arra, hogy a víz szabad elfolyását biztosítani kell (ezt törvény írja elő), ezért az áteresz nélküli bejárókat mindenkinek saját költségén kell megszüntetni, illetve átalakítani.

A külterületi utakat bejártuk és úgy láttuk, hogy a tavalyi állapotok szerencsére nem ismétlődtek meg a tél végére, az utak általában szerencsére járhatóak, helyenként vannak veszélyesebb szakaszok és ágbenövések – dolgozóink gondoskodni fognak a helyreállításról. A Halastó utcában kimérettük az utat, mert több helyen kiszántások történtek, helyenként komolyan megnehezítve a közlekedést. Az ott telekkel rendelkezőket kérjük, tartsák be a telekhatárokat, de gondoskodjanak az út és a föld közötti rész tisztán tartásáról is!

Továbbra is nagy gondot és jelentős anyagi kárt okoznak az illegális szemétlerakások. Lakótársaikat, szomszédaikat károsítják meg azok, akik a közösség kontójára szemetet raknak le közterületen, hiszen az eltakarítást a közösség fizeti meg. Az emiatt keletkező folyamatos kiadások miatt sok hasznos beruházás nem valósulhat meg. Komoly kár éri a község jó hírnevét is: mindannyiunk lakókörnyezetét károsítják a szemetelők. A koszos, elhanyagolt környezet nemcsak az itt élők életét keseríti meg, de hamar elveszi a kedvét a lehetséges, későbbi betelepülőknek is.

Néhány mondat az idei fejlesztésekről:

 • A képviselő-testület tavalyi döntése értelmében 2,7 millió forintért új autót vásároltunk a községnek, amely azóta munkába állt, naponta hordja az ebédet a rászorulóknak, és remélhetőleg sokáig szolgálja majd az ádándiakat.
 • Április végén fog kezdődni a Széchenyi utca járdájának felújítása, térkövezése.
 • Konyhafejlesztési pályázatunk eredményes volt, május közepén várhatóan megkezdődhet az önkormányzati konyha felújítása. A tető, a nyílászárók, az elektromos rendszer, a fűtés is megújul majd, és új eszközök kerülnek beszerzésre.
 • Ezzel szinte egy időben hozzálátunk a Művelődési Ház vizesblokkjának felújításához, ami a mosdók teljes megújulását fogja eredményezni.
 • Ezt követően a nagyterem tönkrement székeit korszerűbbekre, kényelmesebbekre cseréljük. (Ezen munkák összértéke körülbelül 53 millió Ft.)
 • Ádánd és a szomszédos települések évtizedes álma vált valóra: végre megkezdődött a Ságvárt Ádánddal összekötő út teljes felújítása is. A munka első szakasza mintegy két hónapig tart majd.
 • Ezt követően a jövő év folyamán az útfelújítás Ádándon és Siójuton át folytatódik majd Balatonszabadi irányába.
 • Végre ivóvízminőség- javító programunk is célhoz ér: hamarosan aláírt támogatási szerződésünk lesz és elkezdődik a vízminőség javítás községünkben.

Ez az év a pályázatok éve. Sok pályázat került kiírásra, de a szigorú feltételeknek nem minden esetben tudunk maradéktalanul megfelelni. Van amikor az önkormányzat által fizetendő önrész túl magas, van amikor nem vagyunk kellőképpen hátrányos helyzetűek, vagy egyéb körülmények gátolják a pályázást.

Jelenleg az alábbi pályázatok vannak előkészítés alatt:

 • A csapadékvíz elvezetés problémáinak megoldása Sabakban, és azokon a területeken, ahol az emlékezetes 2014-es esőzések komoly károkat okoztak. (214 millió Ft)
 • Bölcsőde létesítésére is pályázni szeretnénk, ezzel a fejlesztéssel támogatva a családalapítást és megtelepedést falunkban. Ez a beruházás mintegy 80 millió Ft értékű lesz.
 • Lehetőség van önkormányzati épületek energetikai fejlesztésére is – itt az iskola, illetve a hivatal jelenlegi, leromlott állapotú épülete jöhet szóba.

Természetesen nem csak a pályázati pénzt várjuk, hanem saját erőből is igyekszünk fejlődni.

 • Önerőből fog megújulni az Árpád utca vasútállomásig tartó szakasza szintén térkövezéssel, saját dolgozóink segítségével. Ez a munka a második félévben kezdődik.

Önkormányzati dolgozóink idén is tették a dolgukat, és már több munkán túl vannak:

 • Elkészült a sabaki kisbolt térkövezése.
 • A katolikus templomnál út murvázás készült a katolikus egyházzal együttműködésben.
 • A volt iparcikk bolt tűzfala újra lett rakva és itt elkészült egy féltető is parkolás, valamint raktározás céljára.
 • Hamarosan befejeződik az Ady Endre utcai járda újrarakása, és amint tudnak, haladnak tovább a Hétvezér, illetve a 48-as utca irányába.
 • Új padok is készülnek saját kivitelezésben, reményeim szerint körülbelül egy hónap múlva tudjuk kihelyezni őket az utak mellé.
 • Újra lettek festve a játszótéri játékok, és a Berzsenyi utcai buszmegálló.
 • A volt iskola kertben ismét zöldségféléket termelünk, helyet hagyva az iskolásoknak is.

Arra törekszünk, hogy Ádánd immár ne leszakadóban levő, segélyekből vegetáló, hátrányos helyzetű település, hanem modern, fejlődő, élhető falu legyen. E célból szükség van kulturális, közösségi programokra, megmozdulásokra is.

 • Sikerrel zajlott az első „Talpra magyar!” együtt futás. Azt hiszem sikerült átérezni, milyen jó együttműködni másokkal. Köszönöm a résztvevők nevében is Balatonszabadi és Siójut partnerségét és ezt a remekül sikerült napot!
 • Idén is lesz Te szedd! Akció április 30-án, remélem sokan eljönnek majd.

Az idei egyéb programokról is folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Remélem legközelebb már az elkészült beruházásokról adhatok hírt.

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia
polgármester

ápr 122016
 

utepitesSágvár és az ádándi vasúti átjáró közötti, mintegy 3,7 km hosszú szakaszon a mai napon megkezdődött az évtizedek óta várt útfelújítás első szakasza. Természetesen bízhatunk a második ütemre (az Ádánd és Siójut közötti útszakaszra) benyújtott pályázat mielőbbi, pozitív elbírálásában is.

Az aktuális szakasz felújítása az alap megerősítésével és új aszfaltréteg leterítésével fog járni. Új padka és árok is kialakításra kerül. Ezek a munkálatok járnak majd némi kényelmetlenséggel a közlekedésben, hiszen forgalomlassulás, félpályás útlezárások várhatók, de úgy gondolom, megéri türelmesnek lenni, hiszen lényegesen javulni fognak a közlekedési feltételek. Az útépítés előreláthatólag mintegy két hónapig fog tartani.

Köszönet illeti mindazok munkáját, akik lehetővé tették, hogy ez a fejlesztés elindulhasson, és külön meg szeretném köszönni országgyűlési képviselőnk Witzmann Mihály segítségét, amiért elhivatottan képviseli kistérségünk lakóinak érdekeit ebben az ügyben is.

Szatmári Kornélia

polgármester

márc 252016
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2016. március 31-én (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. Járási Munkaügyi Központ beszámolója tevékenységéről
 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékelése
 3. Ádánd település ivóvízminőség-javító programjával kapcsolatos felhatalmazás
 4. Ajánlattételi felhívás elfogadása
 5. Étkezés nyersanyagnormáinak és térítési díjainak a felülvizsgálata
 6. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 2016/17 nevelési évre
 7. Közös Önkormányzati Hivatal egyedi iratkezelési szabályzatának a jóváhagyása
 8. Járdaépítés a Széchenyi és a Petőfi utcában
 9. Egyebek

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

márc 242016
 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Siófok tájékoztatása alapján értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a településen 2016. április 5-én (kedd) 08:00-13:00 között karbantartási munkák miatt nyomáscsökkenés és vízhiány várható. Az esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket!

Szatmári Kornélia
polgármester

feb 122016
 

Értesítem a község lakosságát, hogy Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 18-án (csütörtökön) 18 órakor közmeghallgatást tart az Ádándi Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend:

 • Beszámoló az elmúlt költségvetési évről
 • Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

feb 052016
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2016. február 11-én (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
 2. Egyebek

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

jan 192016
 

kistersegNoha a valamikori kistérség (Siófok, Balatonvilágos, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Siójut, Zamárdi, Ságvár, Som, Nyim) hivatalos formában már nem létezik, mégis igény mutatkozott rá, hogy a települési polgármesterek időnként találkozzanak, és megosszák egymással tapasztalataikat, és a felmerülő közös ügyeket együtt megvitassák.

A jelenlegi választási ciklus első ilyen találkozóját Siófok tartotta még az ősszel, másodiknak Ádánd következett. Január 14-én került sor községünkben az idei év nyitó találkozójára, melyre meghívtam a térség országgyűlési képviselőjét, Witzmann Mihályt is. A képviselő úr örömmel tett eleget a felkérésnek és nyújtott tájékoztatást az induló uniós pályázatokkal kapcsolatban. Ádánd részéről felvetettem, hogy a falun keresztül haladó út újjáépítése a lehető legégetőbb problémánk, illetve fontos lenne mindannyiunk számára kielégítő megoldást találni a Csapody-kastély oktatási vagy szociális célú hasznosítására. A közeljövőben ezekre a gondokra igyekszünk közösen megoldást találni.

Szatmári Kornélia
polgármester