Szatmári Kornélia

nov 182015
 

visszafizTelepülésünkön 2014 novemberében lezárult a szennyvízberuházás – a műszaki átadást követően megnyílt a lehetőség a lakosság előtt, hogy rácsatlakozhasson az elkészült hálózatra. A projekt gazdája és a beruházás lebonyolítója Ádánd Község Önkormányzata volt. A lakossági hozzájárulások beszedésére és kezelésére Víziközmű Társulat alakult.
A teljes beruházás 985 millió Ft-ba került, melynek 15%-a önrészként a lakosságra és az önkormányzatra hárult. A Víziközmű Társulat a 15% önrész figyelembevételével számolta ki a befizetendő lakossági hozzájárulás összegét. Időközben a 2014 őszén megalakult új képviselő-testület pályázati kiegészítésként igényt nyújtott be a pályázat támogatási intenzitásának növelésére, vagyis a lakossági hozzájárulás mértékének a csökkentésére. Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, ezáltal a lakosságra és az önkormányzatra háruló önrészt sikerült 9%-ra mérsékelnünk. Ennek köszönhetően több mint 30 millió forint megmaradt a pályázat végelszámolásakor.

Testületünk ekkor, 2015 májusában olyan határozatot hozott, hogy ezt a megmaradt összeget szeretné visszautalni a lakossági befizetőknek. Ahhoz azonban, hogy ezt teljesíteni tudjuk, az önkormányzatnak szüksége lett volna a befizetők tagnyilvántartására és egy megállapodásra – a Víziközmű Társulat részéről azonban semmiféle együttműködési szándékot nem tapasztaltunk: a többször igényelt nyilvántartást és egyéb pénzügyi adatokat nem kaptuk meg – hivatalos leveleink válasz nélkül maradtak. Enélkül azonban nem volt lehetőségünk a megmaradt összeg visszautalására.

Tekintettel arra, hogy minden egyes hónap késlekedés a befizetőknek jelent újabb terheket, hiszen a Víziközmű Társulat működésének költségeit a lakossági hozzájárulásokból fedezi, úgy határoztunk, hogy a megmaradt összeget átadjuk az elszámolás alatt álló társulatnak azzal a feltétellel, hogy azt a rendelkezésükre álló tagnyilvántartás alapján kötelesek hiánytalanul, és késlekedés nélkül visszautalni a befizetőknek.

Fentiek alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzat sikeres pályázatának eredményeképp a nagyjából 670 befizető (a társulat hiányzó adatszolgáltatása miatt ennél pontosabb adatokkal sajnos nem rendelkezünk) háztartásonként mintegy 40-45 ezer Ft visszatérítésre jogosult a Víziközmű Társulattól.

Ádánd Község Önkormányzata nevében:

Szatmári Kornélia
polgármester

szept 132015
 

2015. május-szeptember

„Ha rövid időre is, néha nem árt megtorpanni, hátranézni, nyugodtan áttekinteni
a megtett utat, és talán – miért is ne? – örülni neki, hogy eljutottunk idáig.”
(Jorge Bucay)

Dolgos hétköznapok és felemelő ünnepek vannak mögöttünk; az ősz beköszöntével úgy gondolom, ideje visszatekinteni az elmúlt hónapok eseményeire.

 • A 750 éves Ádánd programsorozat eddigi programjai sikeresen lezajlottak. A Pünkösd kupa alkalmából rendbe tettük a sportöltözőt: újraraktuk a tetőt, mert beázott és el volt korhadva a lécek jó része, bent és kint festettünk, padlót burkoltunk. Ehhez a felújítási munkához csak saját erőt vettünk igénybe. A hat környékbeli és helybeli csapat részvételével tartott focitorna jól sikerült.
 • “Megelevenedő múlt” címmel kiállítás nyílt a művelődési ház kistermében az ádándiak emlékeiből. Fényképes beszámoló olvasható Ádánd honlapján, és híradás jelent meg róla a Somogyi Hírlapban is. Múltszilánkok villantak fel, és megható pillanatok is akadtak a megnyitón, ahol a relikviák adományozói is megjelentek, és tárlatvezetést tartottak.
 • Közben rajz és fotópályázat is meghirdetésre került Ádándról, az elkészült pályaművek a művelődési ház nagytermében voltak láthatók. A díjak átadására a falunapon került sor a “Virágos porta” pályázatunkra érkezett nevezések díjazásával együtt. Mindannyiunk örömére sokan vettek részt ezeken a pályázatokon.
 • Májusban beneveztünk a “TeSzedd!” országos szemétszedési akcióba. Megteltek a jelenléti ívek, sok gyerek és felnőtt szedte a szemetet a falu közterein. Az akció keretében ingyen elszállították az összeszedett hulladékot.
 • Nem sokkal később, június elején (öt év kihagyás után) lomtalanítási akciót szerveztünk. A Zöldfok Zrt. teherautói több napon keresztül hordták a lomot, a lakosok kihasználták ezt a lehetőséget.
 • Egy nagy illegális szemétlerakót is felszámoltunk a Siómente Zrt. és az önkormányzat területén, a község határában. A Siómente saját eszközeivel behordta a szemetet Ádánd belterületére, a területet rendezte, a Zöldfok pedig elszállította a hulladékot. Közmunkásaink és saját munkatársaink munkaerejükkel segítettek. Ez az akció, valamint a lomtalanítás az önkormányzatnak nem került külön pénzbe, ugyanis szemétszállítási szerződésünk évi egyszeri lomtalanítás díját is tartalmazza.
 • Az egészségügyi centrum fejlesztésére elnyert pályázat keretében légkondicionáló berendezéseket szereltettünk a rendelőkbe és a felnőtt váróba, melyek jó szolgálatot tettek a nyári kánikula idején.
 • Új bútorok, informatikai és orvosi eszközök is megrendelésre kerültek a pályázati pénzből. A bútorok már megérkeztek, a többi dolog eztán érkezik az ősz folyamán.
 • Több intézményünket kifestettük a nyár folyamán: a volt “Pártok házát”, ahová a Gyermek- és Családvédelmi Szolgálat költözött, valamint az ugyanitt található körzeti megbízotti irodát , az önkormányzati konyhát, az egészségügyi centrumot – ahol a fa nyílászárókat is lefestettük – valamint az önkormányzati hivatal jó részét.
 • Júniusban művészeti tábornak adtunk helyet: a Független Képzőművészeti Tanszék Ádándon tartotta kihelyezett, nyári workshop-ját. Helyben készült alkotásaikból nagy sikerű, rendhagyó kiállítást rendeztek a művelődési házban, valamint Ádánd közterein.
 • Júliusban a falunapi programok szervezése is feladat volt. A jubileumi programokra készülve kicsinosítottuk a falut: virágot ültettünk, füvet nyírtunk, a művelődési ház vizesblokkjában felújítottunk, festettünk. Új üdvözlő táblákat készíttettünk a falu végeire. Sok segítséget kaptunk a szervezéshez és a lebonyolításhoz. Mivel a falunap volt a “750 éves Ádánd” programsorozat csúcsrendezvénye, igyekeztünk kitenni magunkért – és talán nem szerénytelenség, ha azt mondom: nagyon sikeresen. Jubileumi emlékoszlopot avattunk, elszármazottak találkozóját tartottunk, fogadtuk vendégeinket, majd vasárnap folytattuk a rendezvények sorát komolyzenei koncerttel és színházi előadással, melyek óriási sikerrel, telt ház mellett zajlottak, ezért a jövőben tervezünk még hasonlókat szervezni.
 • Augusztus 20-át kenyérszenteléssel, zenés műsorral ünnepeltük a sabaki biciklis pihenőnél az Ádándi Népdalkör közreműködésével.

Vannak még hátra rangos és látogatásra érdemes programok: soron van az Ádándért Egyesület szüreti főzőversenye szüreti felvonulással, október 23. méltó megünneplése, majd novemberben az Ádándi Népdalkör Egyesület 30 éves fennállását megünneplő találkozó. Érdemes lesz mindezekre ellátogatni!

Megköszönjük a civil szervezetek és az ádándi polgárok sokrétű áldozatkész segítségét programjaink lebonyolításában! Continue reading »

máj 182015
 

teszedd2015Nagy sikerrel zajlott 2015-ben Ádándon a TeSzedd! környezetvédelmi akció. A megmozduláson településünkön mintegy 130 önkéntes vett részt, akik a község útjai mentén, közterületein összesen 30 zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze. Szeretném megköszönni valamennyi önkéntesnek a részvételt – mindazoknak, akik vállalták, hogy ezt a szép szombat délelőttöt a falu megszépítésével töltik! Köszönöm az iskolásoknak és szüleiknek, a helyi civil szervezeteknek, az Ádándért Egyesületnek, a Sabaki Baráti körnek a közreműködést! Külön köszönöm a helyi vadásztársaságnak, akik a falu külterületén rengeteg olyan limlomot, hulladékot gyűjtöttek össze, amit most, az akció keretében nem tudtunk ugyan elszállíttatni, de erre lehetőségünk lesz a június 8-i lomtalanításkor, mely a születésnapját ünneplő község rendbetételének következő állomása lesz!

A szemétszedésen készült fényképek Ádánd Facebook oldalán megtekinthetőek!

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

máj 142015
 

teszedd-header-2015

Ádánd község új önkormányzata a szívén viseli a környezetvédelem ügyét, és kötelességének érzi, hogy a civil szervezetekkel és a lakossággal összefogva aktívan tegyen a település tisztaságáért, valamint az egészséges, élhető környezetért. Az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy Ádánd község – négy év után – az idén ismét részt vesz a nagy sikerű, országos “TeSzedd!” környezetvédelmi akcióban. Ennek keretében a szervezők ingyen elszállítják a településen összegyűjtött szemetet, a szemétszedéshez pedig zsákokat és védőkesztyűket biztosítanak.

Tisztelt ádándi polgárok! Községünkben nagyon komoly problémát jelent az utak mentén, köztereken, erdőszéleken eldobált szemét. Vannak néhányan, akik úgy gondolják, hogy ők maguk nem hajlandóak pénzt áldozni az általuk termelt hulladék elszállítására, és ennek költségeit inkább másokkal – mindannyiunkkal – fizettetik meg. A közterületeken illegálisan elhelyezett hulladék összegyűjtése és ártalmatlanítása évről évre rengeteg energiát és komoly összegeket emészt fel a falu költségvetéséből – mindannyiunk közös pénzéből.

Most arra kérjük az igényes, tiszta környezetért tenni kész, felelősen gondolkodó polgárokat, hogy csatlakozzanak ehhez az akcióhoz! A szemétszedés május 16-án, szombat reggel 9 órakor kezdődik. Két találkozási pontot jelöltünk ki: az egyiket a művelődési ház előtt, a másikat pedig a Kis-Koppány hídjánál levő öreg pálinkafőzőnél. Kérjük az önkénteseket, hogy csatlakozzanak hozzánk, és tegyük közösen szebbé, tisztábbá az idén 750. születésnapját ünneplő Ádándot!

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

márc 122015
 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a településen működő Siófoki Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Csoportja a nap 24 órájában elérhető az alábbi mobiltelefonszámon:

06-20/452-0842

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia
polgármester

márc 112015
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágítási lámpatestek meghibásodásával kapcsolatban közérdekű bejelentést lehet tenni az E.On Áramhálózati Zrt. 06-80/20-50-20 ingyenesen hívható telefonszámán.

Az Önkormányzati Hivatal természetesen továbbra is készségesen fogadja a meghibásodásokkal kapcsolatos bejelentéseket és továbbítja azt az E.On felé, néha azonban olyan információt kér az ügyfélszolgálat, amit a bejelentő tud csak elmondani (pl.: mióta nem működik a közvilágítási lámpatest, pontosan hány lámpatestet érint a meghibásodás, rosszul érintkezik-e a lámpatest, vagy teljesen kiégett). A diszpécserszolgálat a nap 24 órájában fogadja a hibabejelentéseket, melyek rögzítésre kerülnek, a hibabejelentés tényéről egy regisztrációs számot ad, amellyel a későbbiekben érdeklődni lehet, ha esetlegesen a hibát még nem hárították el.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia
polgármester

márc 102015
 
projektzaro

A szalag ünnepélyes átvágása

Március 6-án tartotta az önkormányzat a szennyvízberuházás projektzáróját és a szennyvíztelep ünnepélyes átadóját, melyen megjelent Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, és valamennyi a beruházásban érdekelt fél képviselője. Köszönetemet fejeztem ki mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a projekt sikeréhez, és külön megköszöntem a lakossági befizetések kezelésével megbízott Ádándi Víziközmű Társulatnak a hatalmas munkát, amit végeztek. Ádánd ezzel a beruházással nagyot lépett előre a modernizáció útján, és megnyílt az út a későbbi munkahelyteremtő programok számára is.

Néhány szám a projekt méreteit illusztrálandó (a megépült rendszer főbb műszaki paraméterei):

 • gerincvezeték hossza: 14650 fm
 • nyomóvezeték hossza: 4730 fm
 • nyomott vezeték hossza: 431 fm
 • ingatlan bekötések: 855 db (projektben támogatott szám…..)
 • szennyvízátemelő: 4db
 • szennyvíztisztító telep névleges hidraulikai kapacitása: 230m³/nap
 • egy átlagos napon 10-12 brigád (brigádonként 5-6 fő), 8-10 db munkagép és 6-8 db tehergépkocsi végzett munkát a településen 3-5 fő műszaki irányítás mellett.

Kívánom, hogy a lakosság minél tovább használhassa a most elkészült közmű fejlesztést!

Szatmári Kornélia
polgármester

feb 162015
 

viragokÁdánd önkormányzata tavasztól szeretné használatba venni az ún. iskolakertet, hogy benne zöldségeket termesszen az önkormányzati konyha számára, illetve virágokat neveljen a falu szépítése céljából. Szeretnénk a kertet szerető, kertet művelő ádándiak segítségét kérni az induláshoz.
Mivel tudnának segíteni? Vetőmagokkal, hagymákkal, zölsdégpalántákkal, virágmagokkal.

Célunk, hogy az iskolai konyhát saját termesztésű zöldségekkel lássuk el, és hogy nyárra beültessük Ádánd köztereit, virágtartóit virágokkal, cserjékkel. Ön is hozzájárulhat ehhez a mindannyiunk érdekét szolgáló kezdeményezéshez. Tegyünk közösen szebbé, virágosabbá az idén 750. születésnapját ünneplő Ádándot!
Néhány zacskó vetőmag, egy pár zöldségpalánta vagy virághagyma is sokat számít! A felajánlásokat az önkormányzathoz kérjük szépen eljuttatni. Köszönjük!

Szatmári Kornélia
polgármester

dec 312014
 

Kedves olvasók!

Településünk önkormányzata nevében sok szeretettel kívánok eredményekben gazdag, nagyon boldog új évet Ádánd község minden polgárának!

Szatmári Kornélia
polgármester
2015

nov 182014
 

Calendar-iconÁdánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2014. november 20-án (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 • Bérleti-üzemeltetési szerződés a közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep működtetésére
  Meghívott: DRV Zrt képviselője
 • Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
 • Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás tárgyalása.
 • Helyi adórendelet felülvizsgálata
 • Együttműködési megállapodás hóeltakarításra
 • Arany János utcában áthaladó forgalom korlátozására irányuló lakossági kérés megtárgyalása
 • Egyebek

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester