Jegyzőkönyvek, dokumentumok

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a közfeladatot ellátó szerv köteles a kapcsolódó 305/2005. (XII. 25.) kormányrendelet és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet szerinti adatokat közzétenni.
A törvény értelmében a nyilvános testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek, hangfelvételek közérdekű adatnak tekintendőek, melyeket bárki megismerhet, és azokról a közfeladatot ellátó szerveknek pontos és gyors tájékoztatást kell adniuk.

Munkatervek

Közbeszerzési tervek

Az Önkormányzat éves (elemi) költségvetései

A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

(Önkormányzati választások)

2015.

2016.

2017.

* Kedves látogatók! A közvélemény naprakész tájékoztatása érdekében igyekszünk a honlapon a közérdekű információkat, jegyzőkönyveket időben közzétenni, ezek elkészítése és jóváhagyása azonban hosszabb időt is igénybe vehet. Az innen esetleg még hiányzó dokumentumok közvetlenül a Polgármesteri Hivataltól is igényelhetők. Köszönjük szíves türelmüket és megértésüket!

(A dokumentumok megnyitásához az ingyenesen letölthető,
magyar nyelvű LibreOffice irodai programcsomagot ajánljuk.)