Közérdekű adatok

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a közfeladatot ellátó szerv köteles a kapcsolódó 305/2005. (XII. 25.) kormányrendelet és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet szerinti adatokat közzétenni.

A törvény célja annak biztosítása, hogy a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatok törvényben meghatározott körét elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan és díjmentesen közzétegyék.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal elérhetőségi adatai

 • Hivatalos név: Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal
 • Székhely, postacím: 8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50.
 • Telefonszám, fax: 84/357-552
 • Elektronikus levélcím: titkarsag@adand.hu
 • A honlap URL-je: http://adand.hu

Az Önkormányzati Törvény

Az települési önkormányzatok működését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozza.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az Önkormányzat felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerve

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája

Önkormányzat Képviselő-testületének döntéshozatala, ülései

Tovább a képviselő-testület oldalára »

Az Önkormányzat által alapított közalapítványok

 • Pro Villa Nostra Ádánd Alapítvány

  Az alapítvány számlaszáma: 50800238-15379391 (Szigetvári Takarékszövetkezet Ádándi fiókja)

  2003-ban alapította Ádánd Község Önkormányzata, a Siómente Mgtsz (Siófok) és a Budai kft. (Siófok) Céljai:
  1: minden olyan kezdeményezés támogatása és megvalósítása, mely a település jövőjére pozitív kihatással van.
  2:
  az Ádándon élők életminőségének javítása, az öntevékeny közösségi színterek kiépülésének segítése.
  3:
  civil szervezetek pályáztatása, pályázatainak a segítése

Az Önkormányzat által alapított lapok

Közszolgáltatások

Közbeszerzések

(A dokumentumok megnyitásához az ingyenesen letölthető,
magyar nyelvű LibreOffice irodai programcsomagot ajánljuk.)