Hirdetmény

 Posted by at 10:05  No Responses »
feb 162018
 

Ádánd Községi Önkormányzat Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a képviselő-testület 2017. február 22-én (csütörtök) 17 órakor kezdődő soros, nyilvános ülésére az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozótermébe.

Napirend:

  1. Előterjesztés Ádánd Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről
    Közreműködik: Horváth Tiborné pénzügyi ügyintéző, intézményvezetők
  2. Civil pályázatok kiírása

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia
polgármester

Hirdetmény

 Posted by at 10:00  No Responses »
feb 162018
 

Partnerségi egyeztetés és lakossági fórum

Ádánd Önkormányzat Képviselő-testületének településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 6.§ (3) bekezdése alapján ezúton tájékoztatjuk a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyeket, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, az ádándi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, valamint az ádándi székhellyel bejegyzett civil szervezeteket, hogy ÁDÁND Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 148/2017.(XI.29) Kt. határozatában döntött a település Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosításának a szükségességéről, a településrendezési eljárás elindításáról.

A módosítás oka az alábbi két aktualitás: Vaskereszt Major fejlesztése: Az Ádánd külterületén lévő 0236/1 helyrajzi számú ingatlant a Tulajdonosa a meglévő mezőgazdasági funkció szerint fejleszteni kívánja, melyhez az ingatlan megosztása, illetve további mezőgazdasági létesítmények elhelyezése (silók, tárolók, stb.) szükséges. Elhelyezésük biztosításához az építési övezet jelenlegi paramétereit módosítani kell.

A Településkép védelméről szóló 16/2017. (XII. 28.) sz. önkormányzati rendelettel való összhang megteremtése: A Helyi Építési Szabályzat településképre, az épített környezet arculatára vonatkozó előírásainak hatályon kívül helyezése a dupla szabályozás elkerüléséhez. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat a www.adand.hu oldalon (a mellékletet lásd alább!) vagy a Közös Önkormányzati Hivatalban lehet megtekinteni.

Tájékoztatjuk a fent jelzett partnereket, hogy 2018. február 21-én 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében a javaslattal kapcsolatban LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk. A módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat a lakossági fórumon személyesen vagy 2018.február 23-áig írásban az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal címére (8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50.) küldött, vagy a hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen átadott levélben, vagy a szocig1@enternet.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben. személyen vagy postán eljuttatott írásos formában, vagy a jegyzo@adand.hu email címre elküldve.

Szatmári Kornélia
polgármester

A hirdetmény melléklete innen letölthető!

jan 192018
 

Jóváhagyott Településképi Arculati Kézikönyv, valamint Településképi rendelet közzététele

Ádánd Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet43/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében rövid összefoglaló kíséretében közzé teszi a 170/2017.(XII.27.) Kt. határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvét, valamint a településkép védelméről szóló 16/2017.(XII.27.) önkormányzati rendeletét.

A jóváhagyott eszközökkel kapcsolatos észrevételeket a jegyzo@adand.hu címre megküldve tehetnek.

ÖSSZEFOGLALÓ
ÁDÁND község településképi arculati kézikönyvéhez

A településképi arculati kézikönyv szemléletformáló dokumentum, amely feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő, elkülöníthető egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és mindezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
A kézikönyv tulajdonképpen katalogizálja, összegyűjti a település karakteres helyi építészeti stílusjegyeit (úgy egyedi épületek, épületrészek, mint területi, településszerkezeti elemek tekintetében), ezeket csoportosítva és értékelve a feltárt hasonlóságok és különbségek alapján területileg lehatárolt nagyobb területegységeket határoz meg és ezekre támaszkodva jó példák segítségével ismerteti az adott területegységben a településkép minőségi formálásának javasolt eszközeit, lehetőségeit (pl. az építészeti részletek, a tetőformálás, a homlokzatszínezés, kapuk, nyílászárók, közterületi burkolatok, utcabútorok, reklámhordozók tekintetében).

Szatmári Kornélia
polgármester

jan 182018
 

parajdIdőpont: 2018. június 16. – június 22.
Szállás: Parajdon, 6 nap, 5 éjszaka fél panziós ellátás + buszköltség: 60.000,- Ft.

Program:
16-án 05 órakor indulás, érkezés Parajdra körülbelül 19 órakor, ahol vacsora fogadja a vendégeket.
Minden nap a reggeli után következik a kirándulás.

17-én Marosvásárhely és Segesvár kirándulás.
18-án Ezer éves határ
19-én Gyilkos-tó, Békás-szoros
20-án Sóbánya, Szováta és Korond
21-én reggeli után indulás haza.

Minden egyes személynek legyen érvényes személyi igazolványa, és utasbiztosítás csoportosan, vagy magánszemélyként kell megkötni.

Jelentkezés:
Varga István
Ádánd, Zrínyi u. 9.
Tel.: 0630/916-9938

jan 152018
 

dolgozz velunkAz Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkatársat keres.

Munkakör: könyvelés, költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos feladatok.
Alkalmazási feltétel: szakirányú végzettség.
Előnyt jelent: Mérlegképes könyvelői végzettség, költségvetési szervnél szerzett gyakorlat.
Szükség esetén szolgálati lakás biztosítható!
Jelentkezni: személyesen.
Érdeklődni: 84/357-552

dec 182017
 

gyertyaTisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatalban 2017.december 21. és 31. között (5 munkanap) igazgatási szünetet tartunk.
Mindenkinek békés, boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Baumann Anita Gabriella
jegyző

dec 112017
 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referense a megyeszékhelyeken történő rendszeres ügyfélfogadások mellett – havi egy alkalommal – a járásokban is tart fogadóórát, ahol az ügyfeleknek lehetősége van személyesen tanácsot, tájékoztatást kérni, illetve a referensek segítséget nyújtanak a panaszbeadványok összeállításában.

Fogadóórák rendje Kaposváron : Minden szerdán – a hónap utolsó szerdájának kivételével, 14-18 óra között a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házban, Kaposvár, Honvéd u. 13. szám alatt.

December hónapban a Siófoki járásban is lehetőség van a referens személyes megkeresésére: 2017. 12. 15 – én 9 – 13 óra között a Balatonföldvári Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Balatonszárszó, Fő utca 48. szám alatti irodájában.

dec 072017
 

red-rustic-christmas-decoration-window-sill-red-checked-hearts-country-style-34489145Ádánd Község Önkormányzata 2017. december 15-én (péntek) 14 órakor tartja karácsonyváró műsoros, ünnepi rendezvényét a Művelődési Házban, melyre tisztelettel és szeretettel várjuk!

Szatmári Kornélia
polgármester