Hirdetmény

 Posted by at 10:55  No Responses »
márc 202017
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2017. március 23-án (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 2017/2018 nevelési évre
 2. 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elkészítésével kapcsolatos felhatalmazás
 3. Közbeszerzési terv jóváhagyása
 4. Megbízás közbeszerzési eljárás lebonyolítására
 5. Közbeszerzési eljárás megindítása, ajánlattételi felhívás elfogadása (útfelújítások)
 6. OPTICON Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról, hiteles vagyonfelméréshez szükséges megállapodások megkötéséről
 7. Egyebek:
  - Térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos árajánlatok megtárgyalása
  - Döntés óvoda költségvetését érintő módosításáról
  - Energiamegtakarítási intézkedési terv
 8. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

Meghívó

 Posted by at 12:47  No Responses »
márc 142017
 

kokarda01
Ádánd Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 2017. március 15-ére az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségre. Találkozzunk: a Polgármesteri Hivatalnál 17.00 órakor, majd fáklyás felvonulás 17.30-kor. Az Ádándi Művelődési Ház emlékhelyénél 18.00 órakor rendezendő ünnepség koszorúzással kezdődik. A civil szervezetek és az önkormányzat koszorúinak elhelyezését követően kerül sor 18 órakor az ünnepi beszédre és az ünnepi műsorra. Ünnepi beszédet mond: Szatmári Kornélia polgármester.

Közreműködik:

 • Az Ádándi Óvoda
 • Fekete István Általános Iskola
 • Ádándi Népdalkör

Meghitt ünneplést kívánva tisztelettel:
Szatmári Kornélia
polgármester

feb 202017
 

Ádánd Község Helyi Választási Bizottsága a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának napját 2017. április 23-ára, vasárnapra tűzte ki. Az erről szóló határozat az itt mellékelt PDF fájlban olvasható.

feb 062017
 

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági felhasználóknál. A tervezett módosítás 2017 év elején valósul meg.
A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és – tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében. A számlázási rend módosítását követően a felhasználók továbbra is szabadon nyomon követhetik
költségeiket, lekérdezhetik folyószámla egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállásaikat. Mindemellett a társaság honlapján, a www.drv.hu oldalon lehetőségük van előzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi számlázás esetén egy összegben fizetendő díjakról.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Hirdetmény

 Posted by at 14:56  No Responses »
feb 062017
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2017. február 9-én (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezete

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

Hirdetmény

 Posted by at 13:57  No Responses »
jan 312017
 

Ádánd Községi Önkormányzat Polgármestere és Nagyberény Községi Önkormányzat Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a képviselő-testület 2017. február 1-én  (szerda) 14 órakor az Ádánd Községi Önkormányzat tanácskozó termében tartandó (Ádánd, Kossuth L.u.50.) nyilvános, együttes ülésére.

Napirend:

 • Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Ezt követően az ádándi képviselő-testület rendkívüli ülésére kerül sor, melynek napirendi pontjai a következők:

 1. Ádándi Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az Ádándi Konyha és az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás elfogadása
 2. Döntés a DBRHÖT társulási megállapodás módosításáról
 3. A Polgármester 2017. évi szabadságolási tervének elfogadása
 4. A képviselő-testület 2017. évi munkatervének a jóváhagyása
 5. A hivatal tervezett felújításának tervezői költségvetése a pályázati  támogatás módosítása iránti kérelemhez
 6. Egyebek

Szatmári Kornélia
polgármester