Hirdetmény

 Posted by at 11:20  No Responses »
dec 112010
 

Értesítem a község választópolgárait, hogy Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 16-án (csütörtök) 18 órakor soron következő nyilvános ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartja.
A nyilvános ülésre ez úton tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend:

 1. Az önkormányzat és a SIOK ádándi általános iskola és óvoda 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, költségvetési rendelet módosítása
 2. Az önkormányzat és a SIOK ádándi általános iskola és óvoda 2011. évi költségvetési koncepciója
 3. 2010. évi belső ellenőri jelentés megtárgyalása 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
 4. 2011. évi vízdíjak meghatározása, az ivóvíz díjáról szóló rendelet módosítása
 5. 2011. évi hulladékkezelési díjak meghatározása, hulladékkezelésről szóló rendelet módosítása
 6. Árpád utcai járdafelújítás elszámolása, fel nem használt támogatásról való lemondás
 7. A polgármester előző ciklusból ki nem adott szabadsága, szabadságolási ütemterve – tájékoztató
 8. Az alpolgármester tiszteletdíjának a megállapítása
 9. A képviselő-testület 2011. évi munkatervének meghatározása

Zárt ülés:

 1. SIOK főigazgatói pályázat
 2. Lakásfenntartási támogatás elbírálása

A napirendi pontok előterjesztője: Pollák Tibor polgármester

Ádánd, 2010. december 8.

Tisztelettel: Pollák Tibor

dec 112010
 

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt december 12-én az ádándi katolikus templomban tartandó karácsonyi koncertre! Közös koncertet adnak az általános iskolások és az Ádándi Népdalkör. Ezt a műsort előadjuk az Idősek Karácsonyán és 19-én a református templomban 11 órakor.

Várjuk együtt a karácsonyt!

Házi Ferencné

dec 032010
 

Meghívó

Az ember mindent látó, mindent megvilágító nap,
Ha szeret.
De ha nem szeret, sötét lakás,
Amelyben füstös lámpa ég
– mondja a bölcselet.
Gyújtsuk meg lámpásainkat közösen,
Hogy életünk időnként sötét folyosóin eltaláljon
Az emberi életet elkísérő advent – a szeretet.

Ádánd Község Önkormányzata 2010. december 17-én (péntek) 14. 30 órai kezdettel tartja “Karácsony eljövetele – Adventi est” című rendezvényét a Közösségi Házban.
Az időskorúak ünnepségére községünk minden tiszteletben és szeretetben megőszült lakosát várjuk!

Pollák Tibor
polgármester

nov 182010
 

A helyi választási eredmények kihirdetésével egy időben új szavazást indítottunk “Melyek a legfontosabb fejlesztendő területek Ádándon?” címmel, amelyben a településfejlesztés lehetséges irányaival kapcsolatos kérdéseket tettünk fel olvasóinknak.

Melyek a legfontosabb fejlesztendő területek Ádándon?

 • Infrastruktúra - szennyvízhálózat, korszerű vízmű (76%, 22 szavazat)
 • Környezetvédelem - ökoturizmus, környezettudatos nevelés (41%, 12 szavazat)
 • Idegenforgalom - szálláslehetőségek, vendéglátás, turizmus (41%, 12 szavazat)
 • Vállalkozások - magángazdaságok, helyi kisvállalkozások támogatása (34%, 10 szavazat)
 • Informatika - teleház program, oktatás, távmunka lehetőségek (24%, 7 szavazat)
 • Ipar - zöldmezős beruházások, termelő üzemek létesítése (21%, 6 szavazat)
 • Mezőgazdaság - korszerű technológiák meghonosítása (10%, 3 szavazat)

Összes szavazó: 29

Loading ... Loading ...

A kérdőívet összesen 29 látogatónk töltötte ki. Szavazónként három válasz volt megjelölhető, így összesen 72 szavazat érkezett. A válaszadók meglepően alacsony száma miatt az eredmények semmiképpen nem tekinthetőek reprezentatívnak – egyszersmind rávilágítanak a legtöbb hazai kistelepülést sajnálatosan jellemző problémára: a passzivitásra, illetve a helyi közügyek iránti feltűnő érdektelenségre. Lássuk tehát a részleteket!
Continue reading »

nov 162010
 

A már szórványnak számító Nyugat-Bácskában, Zombor és Apatin között található Kupuszina, azaz Bácskertes. A főleg magyarok lakta település lakosai népi hagyományaikat a mai napig őrzik. A jellegzetes palóc nyelvjárást beszélik. Ruházatukról már messziről felismerhetőek voltak. Az idősebbek a mai napig hordják sokszoknyás viseletüket, a vasárnapi misére ünneplőbe öltöznek. Sajnos a fiatalok már csak egy-egy rendezvény alkalmával hajlandóak magukra venni a kupuszinai ruhákat.

A Magyar Televízió Kárpát Expressz című műsora ma ismételte szeptemberi riportját testvértelepülésünk, Kupuszina gyönyörű népviseletéről. Aki kíváncsi rá, újra megnézheti az MTV videótárában (4:42-től).

Elfolyt…

 Posted by at 16:45  No Responses »
nov 042010
 

Eddig elfolyt: 738 millió forint, azaz 1,5 millió köbméter víz. A pazarlásnak vége – e felirat előtt tartottak sajtótájékoztatót szerdán a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nél a hónapok óta tartó átvilágítás eddigi eredményeiről.

– A cég gazdálkodását a vizsgált időszakban a kettős mérce jellemezte – mondta Winkler Tamás, a DRV Zrt. ez év júniusában kinevezett vezérigazgatója. – Miközben a magas vízdíjat a fogyasztóktól kíméletlen eszközökkel beszedték, voltak szép számmal haszonélvezők is. Azok, akiknek esetenként milliós nagyságrendű tartozását elengedték, vagy azok a vezetők, akik több millió, vagy több tízmillió forinttal a zsebükben távoztak a cégtől. Akadtak, akiknek a jelek szerint mindent szabad volt a DRV-nél. Az átvilágítás során eddig több mint 700 millió forintnyi gyanús pénzmozgást tártak föl. A vörösiszap-katasztrófában elhíresült, magántulajdonú Mal Zrt-nek például még egy 1976-os (!) szerződés alapján feleannyiért adták a vizet, mint a köztulajdonban lévő bakonyi társvízműnek.
- Immár írásos bizonyítékok szolgálnak arra, hogy bűncselekményeket követtek el az elmúlt időszakban a DRV-nél – állította Szabó Iván, a vízmű jogi képviselője. Hozzátette: a gyakran politikai, gazdasági érdekből meghozott, indokolatlan döntések súlyos költségei beépültek a fogyasztóktól kért vízdíjba, s ez az egyik magyarázat arra, hogy a hazai átlagnál miért kerül többe az ivóvíz a Balaton térségében.

Tovább a Somogyi Hírlap cikkéhez >>

nov 022010
 

Inváziós, más szóval özönfajoknak nevezzük azokat a (gyakran távoli kontinensekről behurcolt) állat- és növényfajokat, amelyek új környezetükben természetes ellenségek híján mértéktelenül elszaporodnak, az őshonos fajokat és társulásokat élőhelyükről kiszorítják. Az invázió eredménye ilyenkor a fajgazdagság drasztikus lecsökkenése, például kevés fafajból álló, sivár, szegényes aljnövényzetű erdők megjelenése az eredeti, változatos életközösségek helyett. A hazai élővilágot számtalan ilyen invazív özönfaj fenyegeti. (Ezek közül a parlagfűről korábban már írtunk.) Most két különösen veszélyes fafajt mutatunk be.

Mindenki ismeri az 1700-as években Észak-Amerikából meggondolatlanul betelepített fehér akácot (Robinia pseudoacacia), amely az elmúlt évszázadokban egész országrészek eredeti, őshonos erdőségeit szorította ki, és az erdészek, ökológusok, környezetvédők hosszú évtizedek óta vívnak keserves harcot a visszaszorítására – ahhoz azonban, hogy ez a küzdelem ne legyen hiábavaló, szükség van a mi segítségünkre is. Az akácot gyors növekedése miatt néha még napjainkban is ültetik tűzifának, fehér virágzata miatt pedig kedvelik a méhészek is – noha az általa hajtott gazdasági haszon össze sem hasonlítható azzal a mérhetetlen kárral, amelyet ez az agresszíven terjedő fafaj a hazai erdőállományban okozott és okoz.
Continue reading »

okt 272010
 

Elsősorban az ádándi gyerekeknek és szüleiknek ajánlom szíves figyelmébe lapunk kistestvérét, az általános iskola új, a tanév eleje óta működő honlapját. Az oldalt az iskola pedagógusai gondozzák. Megtalálhatóak rajta az iskola életével kapcsolatos hírek, információk, sok-sok élménybeszámoló, a folyamatosan frissülő galériában pedig rengeteg kép az iskola eseményeiről, rendezvényeiről, életéből.

Tovább az iskola honlapjára >>

okt 272010
 

“Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.” (Márai Sándor)

2010. október 18-án megalakult Ádánd község új képviselő-testülete. A megbízóleveleket Vörös György, a Helyi Választási Bizottság elnöke adta át. A képviselők és a polgármester ezt követően esküt tettek és aláírták az erről szóló esküokmányt.

„Én, ________ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; képviselői/polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Ádánd fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Az újonnan felállt testület titkos szavazással, minősített többséggel Torda Jánost választotta meg alpolgármesternek. Megalakult a Pénzügyi Bizottság, melynek elnöke Csaba Sándor, tagjai: Szatmári Kornélia és (nem képviselő tagként) Tóth Béla.

A képviselő-testület alakuló ülésének jegyzőkönyve innen letölthető.

okt 122010
 

HIRDETMÉNY

Értesítem a község választópolgárait, hogy Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 18-án (hétfő) 18 órakor alakuló ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartja. Az ülés nyilvános, azon minden választópolgár részt vehet.

NAPIREND
A pontokat előterjeszti: Pollák Tibor polgármester

 1. A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek az ismertetése
 2. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására (Bizottságok kialakítása, feladat- és hatásköre tekintetében), illetve megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára
 3. Szavazatszámláló Bizottság létrehozása, megválasztása
 4. Az alpolgármester(ek) megválasztása, eskütétele
 5. Bizottságok elnökeinek, tagjainak a megválasztása
 6. A polgármester illetményének, költségtérítésének a megállapítása
 7. Az alpolgármester tiszteletdíjának a megállapítása
 8. A gazdasági program kidolgozására megbízás
 9. Polgármester Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban történő helyettesítése

Ádánd, 2010. október 11.

Tisztelettel: Pollák Tibor