okt 272010
 

“Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.” (Márai Sándor)

2010. október 18-án megalakult Ádánd község új képviselő-testülete. A megbízóleveleket Vörös György, a Helyi Választási Bizottság elnöke adta át. A képviselők és a polgármester ezt követően esküt tettek és aláírták az erről szóló esküokmányt.

„Én, ________ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; képviselői/polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Ádánd fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Az újonnan felállt testület titkos szavazással, minősített többséggel Torda Jánost választotta meg alpolgármesternek. Megalakult a Pénzügyi Bizottság, melynek elnöke Csaba Sándor, tagjai: Szatmári Kornélia és (nem képviselő tagként) Tóth Béla.

A képviselő-testület alakuló ülésének jegyzőkönyve innen letölthető.

okt 122010
 

HIRDETMÉNY

Értesítem a község választópolgárait, hogy Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 18-án (hétfő) 18 órakor alakuló ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartja. Az ülés nyilvános, azon minden választópolgár részt vehet.

NAPIREND
A pontokat előterjeszti: Pollák Tibor polgármester

 1. A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek az ismertetése
 2. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására (Bizottságok kialakítása, feladat- és hatásköre tekintetében), illetve megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára
 3. Szavazatszámláló Bizottság létrehozása, megválasztása
 4. Az alpolgármester(ek) megválasztása, eskütétele
 5. Bizottságok elnökeinek, tagjainak a megválasztása
 6. A polgármester illetményének, költségtérítésének a megállapítása
 7. Az alpolgármester tiszteletdíjának a megállapítása
 8. A gazdasági program kidolgozására megbízás
 9. Polgármester Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban történő helyettesítése

Ádánd, 2010. október 11.

Tisztelettel: Pollák Tibor

okt 102010
 

Huszonöt év bizony nagy idő egy település életében is. Negyedszázadnyi idő – ennyi munkával eltöltött év áll a jubiláló Ádándi Népdalkör mögött.
Büszke lehet az a település, amely ismeri és tiszteli saját múltját, kultúráját. Büszke lehet, ha van egy kiváló és lelkes csapata, amely hosszú évtizedeken át fáradhatatlanul őrzi, magas színvonalon ápolja a hagyományait. Hogy az elmúlt huszonöt esztendőben az Ádándi Népdalkör milyen példaértékű odaadással végezte ezt a nemes feladatot, annak beszédes bizonyítéka az öt Arany Páva-díj, a határokon átnyúló, szerteágazó kulturális kapcsolatok.

Continue reading »

okt 052010
 

Műholdképek a katasztrófáról

Vörösiszap öntötte el a Veszprém megyei Kolontárt hétfőn 12:25-kor, miután átszakadt a timföldgyár tározójának a gátja. A mérgező, maró hatású iszap néhol két méter magasan hömpölygött. Négy halottról tudunk, többen eltűntek, és nagyon sok a sérült. Az árhullám elérte Devecsert, Somlóvásárhelyet, Tüskevárt, Apácatornát és Kisberzsenyt. A környezeti károk óriásiak, a szakértők ökológiai katasztrófáról beszélnek. Kedden vészhelyzetet hirdetett ki a kormány Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Vas megye területén az iszapömlés miatt.
A károsultak megsegítésére gyűjtés indult, a befizetéseket az OTP Banknál vezetett 11784009-20200673 számú számlára várják, a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni, hogy “iszapkárosultak”. Újraindult a Nemzeti Segélyvonal is, a 1752-es szám hívásával 250 forinttal tudják támogatni a károsultakat.

(Forrás: Index)

okt 052010
 

Egy kis segítség a blog használatához.

Rendszeres hozzászólóink biztosan észrevették már, hogy írásaik mellett mindig megjelenik egy kis arcocska, úgy nevezett “avatár”, ami őket jelképezi. Ez a kis automatikusan generált, alapértelmezett kép természetesen bármikor megváltoztatható. Hogy hogyan? Ezt mutatja be lépésről lépésre, a gyakorlatlan felhasználó számára is könnyen érthetően, magyar nyelven az alábbi oktatóvideó:


okt 032010
 

Kedves Választók!

Az Országos Választási Iroda információi alapján a névjegyzékbe vett választópolgárok 51,43%-a szavazott. A polgármester-jelöltekre leadott szavazatok (926 érvényes szavazatból):

Pollák Tibor (Fidesz-KDNP): 513 (55,4%)
Németh Ilona (Független) : 413 (44,6%)

A képviselőjelöltekre a névjegyzékbe vett választópolgárok 51,43%-a szavazott. A megválasztott képviselők száma 6. A jelöltekre leadott szavazatok (921 érvényes szavazatból):

Jelölt Jelölő szervezet Szavazat
1 Torda János Fidesz-KDNP 417
2 Fehér József Független 403
3 Németh Ilona Független 399
4 Lengyel Imre Független 355
5 Csaba Sándor Független 349
6 Szatmári Kornélia Fidesz-KDNP 333
7 Gazdag István Fidesz-KDNP 324
8 Tóth Béla Független 299
9 Király Veronika Független 282
10 Szabó Attiláné Független 282
11 Balassa Imre Független 242
12 Ábrahám László Független 201
13 Szabó Béla Független 195
14 Zrinyi Bertalan Független 152
15 Klujber Péterné Független 147
16 Balabán Ferenc Független 146
17 Komáromi István Független 132
18 Molnár Géza Független 89
19 Friedrich Ottó Független 88
20 Szakál Sándor Független 68

Az új testületnek gratulálunk, és eredményes közös munkát kívánunk a következő négy évre!

A Helyi Választási Bizottság összesített listája a hivatalos eredményekkel innen letölthető.

okt 012010
 

Az ádándi népdalkör 2010. október 9-én ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját.
A negyedszázados jeles jubileum alkalmából rendezett nemzetközi népzenei találkozóra tisztelettel meghívjuk az ádándi Művelődési Házba.

Program:

 • 15.00 szüreti felvonulás
 • 18.00 ünnepi gálaműsor

Házigazda: a jubiláló Ádándi Népdalkör Egyesület

Meghívott együttesek:

ERDÉLYBŐL:

 • Csíkmadarasi Forrás Népi Együttes

DÉLVIDÉKRŐL:

 • Doroszlói Móricz Zsigmond Művelődési Egyesület Népdalköre
 • Csókai Rákóczi Férfikórus
 • Kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Népdalköre és Fúvószenekara

KÁRPÁTALJÁRÓL:

 • Técsői Arany Ősz Művelődési Egylet

SOMOGYORSZÁGBÓL:

 • Kisgyaláni Hagyományőrzők
 • Karádi Népdalkör

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

szept 242010
 

Ádánd Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A teljes pályázati kiírás illetve a szükséges űrlapok a Nyomtatványok oldalról letölthetők.

szept 092010
 

2010. szeptember 18-án, Ádándon, a szabadtéri színpadon, az Ádándért Egyesület szervezésében.

Canzi Ágost, Szüret Vác vidékén (1859)

9.30 Ünnepélyes megnyitó
12.00 “Jó ebédhez szól a nóta” (Harta Duó)
Az Ádándi Általános Iskola Hip-Hop csoportja
Ádándi Népdalkör
Ádándi Nyugdíjas Klub
Balaton Néptánc Együttes Senior csoportja
Mazsorett Tánccsoport
16.00 Eredményhirdetés
18.00 Tihanyi Vándorszínpad
Tombola
20.00 Konkrét és Winny koncert

Mindenkit szeretettel várunk!

szept 032010
 

Tisztelt Választópolgárok!

A mai napon a Helyi Választási Bizottság az ajánlószelvények összeszámolása után kihirdette a megfelelő számú ajánlással rendelkező, tehát az idei választáson induló polgármester- illetve képviselőjelöltek listáját, melyet honlapunkon is közzétettünk. A teljes lista ide kattintva megtekinthető.