máj 282010
 

Tisztelt Választópolgár!

Amennyiben ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 októberében részt vehet a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon tartott települési kisebbségi önkormányzati választáson.

Kisebbségi választójogának gyakorlásához összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, melyek itt találhatók.

máj 112010
 

A hétvégén (május 8-9.) környezetükre igényes ádándi polgárok, helyi egyesületek és magánszemélyek környezetvédelmi akcióban vettek részt az önkormányzat szervezésében. Többtucatnyian gyűltünk össze, ragadtunk lapátnyelet és szemeteszsákot, és áldoztuk fel a hétvégénket azért, hogy településünket, közvetlen lakókörnyezetünket lakhatóbbá, élhetőbbé tegyük.

A cél a kiemelt természeti értéknek számító löszfal, a fokozottan védett gyurgyalagok fészkelőtelepének, illetve az ehhez vezető útnak a megtisztítása volt az évek során illegálisan kihordott szeméttől. Az akció részben az önkormányzat saját költségén, nagyobb részben pedig a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által jóváhagyott pályázati pénzből valósulhatott meg. Noha a szemétszedést, az utak, az erdő és fasorok megtisztítását önkéntesek végezték, magának a hulladéknak az elszállítása, szakszerű ártalmatlanítása, a környezet helyreállítása, a táj- és talajrehabilitáció költségei óriási összegeket emésztenek fel – mindannyiunk közös pénzéből.
Ez az akció csak első lépése volt egy folyamatnak, melynek hosszútávú célja (az igényes környezet kialakításán túl), hogy Ádánd egy újabb fontos és értékes turistacélponttal gazdagodjon: a helyreállított területen madármegfigyelő helyet alakítunk ki.
Külön köszönet illeti mindazokat, akik szabadidejüket nem sajnálva, hétvégéjüket feláldozva eljöttek, és segítettek ennek a nemes célnak a megvalósításában. A hétvégi akció képeiből készült válogatás megtekinthető a galériában.

ápr 292010
 

A gyurgyalagos és környékének megtisztítása az illegálisan elhelyezett szeméthegyektől

2010. május 8-9.

Az önkormányzat a civil szervezetek és a lakosság összefogásával május második hétvégéjén valósítja meg a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól pályázaton elnyert 2.193.600,-Ft vissza nem térítendő támogatásból és sajáterő forrásból a települést határoló löszfal alatti területeket megtisztítását az illegálisan elhelyezett hulladéktól.
Az együttműködési megállapodást az alábbi egyesületekkel kötött az önkormányzat: Ádándért Egyesület, Sportegyesület, Ádándi Közbiztonsági Egyesület, Sabaki Baráti Kör Egyesület.

Május 8-án (szombaton) és május 9-én (vasárnap) 10 órától várjuk azokat az ádándi lakosokat, családokat is, akik részt kívánnak venni az akcióban. Az önkormányzat a munkához védőkesztyűt, szemeteszsákot, szükség szerint szerszámot, valamint szendvicset és teát/üdítőt biztosít.

Bízunk benne, hogy minél többen leszünk és jó időben, jó hangulatban tudjuk megszépíteni a környezetünket.

Ádánd Községi Önkormányzat

Continue reading »

A gyurgyalag

 Posted by at 13:32  No Responses »
ápr 292010
 

A gyurgyalag (Merops apiaster) a madarak osztályába, a szalakótaalakúak (Coraciiformes) rendjébe, és a gyurgyalagfélék (Meropidae) családjába tartozó faj.

A Pireneusi-félszigettől az Urál hegységig, illetve Kis-Ázsiától Közép-Ázsián át Kasmírig terjed. Költ Északnyugat-Afrikában és előfordul Dél-Afrikában is. Európába májusban érkezik, augusztus végén, szeptember elején indul útnak Észak-Afrikába és Nyugat-Ázsiába.
Tollazata a napfényben ragyogó színeket szór: hasa kékeszöld, dolmánya, feje gesztenyebarna, vállfoltja és torka aranysárga. Szemsávja, torokszalagja fekete. Hosszú, fekete csőre hegyes és enyhén hajlított. Meleg, napsütötte domboldalakat, a déli fekvésű homokbányákat, folyópartokat kedveli. Szárnyának fesztávolsága 44–49 cm. Tömege 40-65 g.
Rovarevő specialistaként többnyire kisebb-nagyobb szitakötőkkel, lepkékkel és sáskákkal táplálkozik. Ahogy a nevük (merops apiaster = “méhevő”, “méhészmadár”) is sejtetni engedi darazsakat és méheket is fogyasztanak, némileg ellenállóak a szúrásukra, de kitépik a fullánkjukat, mielőtt lenyelnék őket.

Télen akár 2500-10.500 km-t is megtesznek délre vonulva, mert táplálkozásukhoz csak ott találnak elegendő rovart. Csak nappal tudnak vonulni, de röptükben is tudnak táplálkozni.
A meredek lösz vagy homokfalban telepesen fészkel. A partoldalba ássa 1,5–2 m hosszú alagútját, melynek végén található a költőüreg. Általában 5-6 gömb alakú fehér tojást rak.
Sokszor a homokkitermelés teremti meg számára az alkalmas fészkelőhelyeket. Másrészt a költési időben végzett homokbányászat gyakran elpusztítja a tojásokat vagy fiókákat.
Magyarországon elterjedt fészkelő, állománynagysága 20 000 – 30 000 egyed.
Magyarországon 1982 óta fokozottan védett madár, természetvédelmi értéke 100 000 Ft. A Vörös Könyvben mint aktuálisan veszélyeztetett faj nem szerepel.

(Forrás: Wikipedia)

ápr 242010
 

Kutyák veszettség elleni védő- és pótoltására, valamint féregtelenítésére Ádándon az alábbi időpontokban kerül sor:

Ádánd, vasútállomás: 2010. május 17. hétfő, 16:00 – 17:30
Ádánd, faipar: 2010. május 18. kedd, 16:00 – 17:30
Ádánd, Sabak (szeszfőzde): 2010. május 19. szerda, 16:00 – 17:30
Ádánd, Piactér (Árpád u. 2.): 2010. május 20. csütörtök, 16:00 – 17.30

Az oltáshoz ne felejtse el elhozni illetve előkészíteni a sorszámozott kisállat-egészségügyi könyvet vagy az állatútlevelet!

Az oltás ára a felsorolt helyeken 3200.- Ft. kutyánként, amely magában foglalja a szükséges adminisztráció díjait és az ÁFÁ-t is. Háznál történő oltás esetén a kiszállási díj +2500.- Ft udvaronként. A rendelőben történő oltás díja 3500.- Ft, a kisállat-egészségügyi könyv ára 1000.- Ft.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 164/2008. (XII. 20.) FVM. rendelet 4.§ (1.) bekezdése értelmében az állattartó köteles a kutyáját veszettség ellen beoltatni, és az oltást igazoló okmányt megőrizni. A hatóság bírsággal sújthatja azt, aki az oltást elmulasztja.

Információ és időpont-egyeztetés: Dr. Mekis Gábor, 06-30-927-1459

ápr 222010
 

HIRDETMÉNY

Értesítem a község választópolgárait, hogy Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-én (csütörtök) 18 órakor tartja soros, nyilvános ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ez úton tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

1. Ádándi vízmű üzemeltetése
Előterjesztő: Pollák Tibor polgármester
2. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása. Zárszámadási rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Pollák Tibor polgármester
3. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Pollák Tibor polgármester
4. Civil szervezetek 2010. évi támogatás elszámolásának, beszámolóinak az elfogadása
Előterjesztő: Pollák Tibor polgármester

Zárt ülés: Szociális kérelmek elbírálása

Tisztelettel:
Pollák Tibor

ápr 212010
 

HIRDETMÉNY

Ádánd Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy Ádánd település belterületén az AVE Zöldfok Zrt. közszolgáltató bevonásával lomtalanítást szervez.

A lim-lom elszállításának időpontja: 2010. május 13-14.

Kérjük, hogy feleslegessé vált tárgyaikat május 13-án reggel 7.00 óráig helyezzék el az ingatlanuk előtt, mert a szolgáltatónak az ezt követően kihelyezett hulladékok elszállítása nem áll módjában teljesíteni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lomtalanításkor TILOS KITENNI (a szolgáltató nem szállítja el) a kommunális hulladékot, építésből- bontásból származó anyagot (ajtó, ablak, szigetelőanyag, stb.), törmeléket, elektronikai hulladékot, hulladékká vált gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulladékot, akkumulátort és gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat.

Ádánd Község Önkormányzata

ápr 162010
 

Nemrég az egyik hazai bulvárlap közölt meglehetősen zavaros és szenzációhajhász cikket egy bizonyos rejtélyes, Sarolta nevű ádándi boszorkányról, akinek a szelleme máig kísért a falu környékén:

“A férfiak százait elcsábító Saroltát 1510-ben vetették máglyára ledérségéért, s nyughatatlan szelleme azóta kísért Ádánd környékén. A helybéliek jól ismerik a fekete históriát, és messzire elkerülik a baljós környéket, ahol egykor Sarolta háza, később pedig egy sok borzalmat látott kolostor magasodott.”

Maga a történet természetesen az első szótól az utolsóig mese, alighanem a tréfás kedvű újságíró saját szerzeménye. Ezzel szemben a magyarországi boszorkányperek egyikében, Szántó István 1695-ös tanúvallomásának jegyzőkönyvében valóban felbukkan Ádánd neve – ha nem is gonosz, ártó boszorkánnyal, de egy Ádándon lakó gyógyító asszonnyal kapcsolatban:

“…Egyebet nem tud, hanem hogy ezen fatensnek (tanúnak) magának is az fiát meg vesztették, az mikor panaszkodott felőle, Rostási Imréné azt mondta, hogy ládd, ládd, ugyan miért mondtok mindenkit boszorkánynak? És ugyan elvitte az fatens máshova gyógyítani a fiát, de az orvos asszony sem gyógyíthatta meg (az ki Ádándon lakott), azt mondván, hogy nálatok lakik az, ki meg vesztette…”

Könyves Kálmánnal szólva tehát: “De strigis vero quae non sunt nulla quaestio fiat – Boszorkányokról pedig, mert ilyenek nincsenek, több szó ne essék”

(2011-ben megpróbáltuk kinyomozni a “Sarolta-legenda” eredetét. Itt olvasható, mire jutottunk.)

Régi fotók

 Posted by at 16:15  1 Response »
ápr 152010
 

Virághalmi Mónika gyűjteményéből nagyon szép, régi fényképek érkeztek a galériába a XX. század első feléből, katonákról, cséplésről, gyerekekről -  a mindennapokról. Igazi kordokumentumok! Köszönjük szépen!

A képek itt láthatóak.

ápr 152010
 

Néhány szó a moderálási alapelvekről.

Bár a cikkek kommentálását lehetővé tettük, ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden hozzászólás válogatás nélkül ki is kerülhet az oldalra. Ebben az általánosan elfogadott gyakorlatot követjük; Amellett, hogy teret és lehetőséget kínálunk a kulturáltan megfogalmazott véleményeknek, értelmes vitáknak, ez a honlap egyben Ádánd publikus “arca” is a világ felé. Természetesen nem kerülnek ki tehát a törvényt vagy jó ízlést sértő, öncélúan gorombáskodó, személyeskedő, rosszindulatú vagy trágár hozzászólások, a spam – az ilyesmihez nyilván nem egy település hivatalos honlapja a megfelelő terep – ahogy magánbeszélgetésekhez, személyes üzenetekhez is inkább az emailt javaslom. Mindenképpen helyük van viszont a közösség egészét érintő üzeneteknek, kérdéseknek, ötleteknek, konstruktív vitáknak, kezdeményezéseknek – ezeket persze továbbra is szívesen látjuk!